Υποδομές – Έργα

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων για έργα, μελέτες και…

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκειμένου να καταρτίσει τους καταλόγους έτους 2020…

Πρόγραμμα αυτεπιστασίας 27.01.2020

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αυτεπιστασίας για την 27η Ιανουαρίου 2020…

Πρόγραμμα αυτεπιστασίας 24.01.2020

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αυτεπιστασίας για την 24η Ιανουαρίου 2020…

Πρόγραμμα αυτεπιστασίας 23.01.2020

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αυτεπιστασίας για την 23η Ιανουαρίου 2020…

Πρόγραμμα αυτεπιστασίας 22.01.2020

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αυτεπιστασίας για την 22α Ιανουαρίου 2020…

Πρόγραμμα αυτεπιστασίας 21.01.2020

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αυτεπιστασίας για την 21η Ιανουαρίου 2020…

Πρόγραμμα αυτεπιστασίας 20.01.2020

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αυτεπιστασίας για την 20η Ιανουαρίου 2020…

Πρόγραμμα αυτεπιστασίας 17.01.2020

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αυτεπιστασίας για την 17η Ιανουαρίου 2020…

Πρόγραμμα αυτεπιστασίας 16.01.2020

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αυτεπιστασίας για την 16η Ιανουαρίου 2020…

Πρόγραμμα αυτεπιστασίας 15.01.2020

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αυτεπιστασίας για την 15η Ιανουαρίου 2020…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση