Δημοτικό Συμβούλιο

27η Έκτακτη Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 23η Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ…

Απόφαση του ΔΣ Χαλανδρίου για το ΚΕΘΕΑ

Ψηφίζουμε για την άμεση απόσυρση της αιφνίδιας και αντισυνταγματικής απόφασης…

Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών -νηπίων και…

Δείτε εδώ την έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής…

26η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 16η Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ…

3η Ειδική Συνεδρίαση 2019 – Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 16…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ…

Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών-νηπίων και Επαναξιολόγησης…

Έγκριση πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών-νηπίων (Γ'επιλογή)

25η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 25η Σεπτεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ…

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού μελών συλλογικών οργάνων

Δείτε εδώ την απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας…

Αποτελέσματα των δημαιρεσιών

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 οι δημαιρεσίες στον Δήμο…

2η Ειδική Συνεδρίαση 2019 – Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 8…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση