Προκηρύξεις Προσλήψεων

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιατρών στο Δήμο…

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο Ιατρούς…

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Χαλανδρίου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων…

Οριστικοί πίνακες κατάταξης επιτυχόντων Φυσικής Αγωγής με το Πρόγραμμα Άθλησης…

Δείτε αναλυτικότερα: Οριστικοί πίνακες κατάταξης -Τελική κατάταξη Π.Α.γ.Ο.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 – πρόσληψη εποχικού προσωπικού

ERROR: An iframe should be displayed here but your browser…

Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσληψης προγράμματος (Π.Αγ.Ο) – Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Άθλησης…

Δείτε αναλυτικά και κατεβάστε τους πίνακες Ε Δ Ω

ΣΟΧ 3/2019 – Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Δείτε τους πίνακες επιτυχόντων καθώς και απορριπτέων της ΣΟΧ 3/2019…

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Δείτε τις προκηρύξεις αναλυτικότερα:   2019 - Προκήρυξη Βιολόγου -…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με…

ERROR: An iframe should be displayed here but your browser…

Πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη 9 ατόμων Φυσικής Αγωγής

Δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους τα αντίστοιχα αποτελέσματα ΣΟΧ 100 ΣΟΧ…

Πρόσληψη προσωπικού Πολιτικής Προστασίας

ERROR: An iframe should be displayed here but your browser…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση