Προκηρύξεις Προσλήψεων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Ανακοίνωση Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών…

Αποτελέσματα του διαγωνισμού ΠΕ Παιδαγωγών

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση…

Τα αρχεία που επισυνάπτονται: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 4μηνης διάρκειας…

Τα αρχεία που επισυνάπτονται: Ανακοίνωση ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ…

Ανακοίνωση (αρ. πρωτ. 12732/15.4.2020) για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού…

Ανακοίνωση (αρ. πρωτ. 12732/15.4.2020) για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση…

Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και πίνακες απορριπτέων ΣΟΧ 1/2020 ( αρ.…

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Οδηγών Δημοτικής Συγκοινωνίας…

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιατρών στο Δήμο…

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο Ιατρούς…

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Χαλανδρίου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων…

Οριστικοί πίνακες κατάταξης επιτυχόντων Φυσικής Αγωγής με το Πρόγραμμα Άθλησης…

Δείτε αναλυτικότερα: Οριστικοί πίνακες κατάταξης -Τελική κατάταξη Π.Α.γ.Ο.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 – πρόσληψη εποχικού προσωπικού

ERROR: An iframe should be displayed here but your browser…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση