Προκηρύξεις Προσλήψεων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

Ανακοίνωση (αρ. πρωτ. 19490/16.5.16) για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με…

ERROR: An iframe should be displayed here but your browser…

Αγγελίες και Ανακοινώσεις

Σημείωση: Ο Δήμος Χαλανδρίου ουδεμία ευθύνη φέρει για την εγκυρότητα…

Προκήρυξη δώδεκα θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας…

Προκήρυξη Βουλή_4.2019

Ανακοίνωση Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

 ERROR: An iframe should be displayed here but your…

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού δύο μηνών στον τομέα της καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 40

Πίνακας επιτυχόντων Δ.Ε. οδηγών Δημοτικής συγκοινωνίας

ERROR: An iframe should be displayed here but your browser…

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ Ιατρών με…

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ Ιατρών με…

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού και…

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού και…

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγών με…

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγών με…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση