Προκηρύξεις Προσλήψεων

Αναστολή υποβολής ενστάσεων στη ΣΜΕ 1/2010 Προκήρυξη του Οργανισμού Νεολαίας…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλάνδρι , 07-10-2010  ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ  Αριθμ. Πρωτ.: 1022…

Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης υποψηφίων της υπ’αριθμ.1/2010 του Ν.Π.Δ.Δ. “ Κ.Α.Π.Η.…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ    ΚΕΝΤΡΟ…

Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων στην ανακοίνωση σύναψης σύμβασης για τον Οργανισμός…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  4.10.2010  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ.:998  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ    OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ…

Ανακοίνωση πινάκων αποτελεσμάτων 48 ατόμων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλάνδρι, 28-09-2010  ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ   Αριθ Πρωτ. 725  ΣΤΑΘΜΟΙ…

Ανακοίνωση πινάκων αποτελεσμάτων 7 ατόμων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλάνδρι, 28-09-2010  ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ   Αριθ Πρωτ. 726  ΣΤΑΘΜΟΙ…

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλάνδρι, 2 Αυγούστου 2010  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Πρωτ. …

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης έργου 8 ατόμων από τον Οργανισμό Νεολαίας…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Χαλάνδρι, 29-7-2010  ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ    ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ…

Σύναψη σύμβασης μίσθωση έργου ΠΕ Νηπιαγωγών από τους Παιδικούς &…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλάνδρι, 27-08-2010  ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ   Αριθ Πρωτ.  560 …

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης έργου 48 ατόμων από τους Παιδικούς &…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλάνδρι, 27-08-2010  ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ   Αριθ Πρωτ.  560 …

Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού στη Δ/νση Περιβάλλοντος

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου του…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση