Title Image

Ανακοινώσεις και αγγελίες εργασίας

Ανακοινώσεις και αγγελίες εργασίας

Το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων του Δήμου Χαλανδρίου ενημερώνει για υπάρχουσες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Οι αγγελίες αντλούνται από διάφορες ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας και είναι στην ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου ο τρόπος διαχείρισής τους.

⇒ Επίδομα ΟΑΕΔ σε ανέργους:  Η καταβολή στους μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Αγωνία για χιλιάδες ανέργους καθώς αναμένεται η έκτακτη πληρωμή του επιδόματος των 400 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι μη επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι. Οι επιδοτούμενοι θα λάβουν κι αυτοί 400 ευρώ, με την μορφή της 2μηνης παράτασης των επιδομάτων μακροχρόνια ανέργων, εφόσον το επίδομά τους έληξε ή λήγει τον Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο.

Η καταβολή στους μη επιδοτούμενος μακροχρόνια ανέργους θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, μετά την επιβεβαίωση ή την καταχώριση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) των δικαιούχων σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δείτε το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΔΩ.

Δεν θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε:

  • ανέργους που δεν έχουν πάνω από 12 μήνες ανεργία
  • ανέργους που έχουν κάνει κάποιο μεροκάματο κατά την διάρκεια της ανεργίας τους
  • σε όσους ανέργους παίρνουν επίδομα ανεργίας
  • σε όσους μακροχρόνια ανέργους έχουν ήδη λάβει τα 400 ευρώ του Απριλίου 2020

ΑΣΕΠ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ /  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 7Κ/2020  ΚΑΤΗΓΟΡΙEΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2020 (Φ.Ε.Κ. 38/τ. ΑΣΕΠ/23.9.2020),    το ΑΣΕΠ καλεί  τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στο Β΄ Στάδιο αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες και δεν αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. ηλεκτρονικά στο Β΄ Στάδιο τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι,  σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναπτόμενων δικαιολογητικών που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4): Τις εργάσιμες ημέρες  κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00,  τις αργίες κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00)  ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr

AB BAΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  Ζητά προσωπικό. Βιογραφικά στο link  http://www.abcareers.gr/form

Αποθηκάριοι (Άγιος Ιωάννης Ρέντης) – Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητό), γνώση Αγγλικών, γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης αποθήκης, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Οδηγοί (Άγιος Ιωάννης Ρέντης) – Απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας, γνώση Αγγλικών

⇒ ΉΡΩΝ  επιλέγει προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων. Για αποστολή του βιογραφικού σας στο link   https://www.heron.gr/omada-heron/     Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

 B2B Key Account Manager (Αθήνα) – Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Μηχανικών ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, εμπειρία 2 χρόνων στις πωλήσεις, γνώση MS Office, άριστη γνώση Αγγλικών, εξοικείωση με λογισμικά συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)

  •   Inbound Sales Advisor (Αθήνα) – Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
  •   Χειριστές Συστημάτων Εργοστασίου (Θήβα) – Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Αυτοματιστή ΤΕΙ, εμπειρία 3 χρόνων σε βιομηχανικό περιβάλλον, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
  •   Εκπρόσωποι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (Αθήνα) – Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), εμπειρία σε θέση πωλήσεων, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

⇒ Praktiker Hellas: Αυτό το διάστημα προσλαμβάνει υπαλλήλους τεσσάρων ειδικοτήτων. Βιογραφικά στο link   https://praktiker.jobs    Συγκεκριμένα ζητούνται:

Senior Graphic Designer (Αθήνα) – Πτυχίο Γραφιστικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, ισχυρό portofolio με σχεδιαστικό έργο, καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση Adobe Creative Suite (Photoshop/Illustrator/InDesign), ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου

System Engineer (Αθήνα) – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση Active Directory/DNS/DHCP/Exchange Server/SharePoint Online, καλή γνώση SQL server/Database administration/Scripting PowerShell, εξοικείωση με Office 365 Administration/SCCM/VMware products, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου

Συντηρητές/Ηλεκτρολόγοι (Θεσσαλονίκη, Ελληνικό) – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή κάτοχος άδειας επίβλεψης και εγκατάστασης ΣΤ’ (ειδικότητας 2ης κατηγορίας), εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, υπευθυνότητα και τήρηση διαδικασιών, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση