Title Image

Προκηρύξεις και αγγελίες εργασίας

Προκηρύξεις και αγγελίες εργασίας

Το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων του Δήμου Χαλανδρίου ενημερώνει για προκηρύξεις και υπάρχουσες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Οι αγγελίες αντλούνται από διάφορες ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας και είναι στην ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου ο τρόπος διαχείρισής τους.

Πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στη Διαύγεια η προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη.

Η προκήρυξη αφορά στην πρόληψη 217 ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 ατόμων τεχνολογικής εκπαίδευσης και 87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά (βάσει του άρθρου 46 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α΄ 30.03.2020) στην ίδια εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του αναπόσπαστου Παραρτήματος Α΄ αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση, που θα βρουν στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login και να την υποβάλουν στην ίδια εφαρμογή επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ.

⇒ Θέσεις ΣΟΧ για ΥΕ Καθαριότητας σε σχολικές μονάδες στο Δήμο Αθηναίων. Πληροφορίες αναλυτικά στην προκήρυξη.

⇒ Θέσεις ΣΟΧ για ΥΕ Καθαριότητας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Λεωφόρος Συγγρού, Καλλιθέα, απέναντι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο). Πληροφορίες αναλυτικά στην προκήρυξη.

Αγγελίες εργασίας

My Market, επιλέγει προσωπικό δέκα ειδικοτήτων σε δέκα περιοχές. Βιογραφικά και πληροφορίες στο link  https://www.mymarket.gr/el-GR/Kariera/Theseis-ergasias

Αναλυτικά θα προσληφθούν:

-Software Engineer (Μεταμόρφωση) – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε περιβάλλον C# / Visual Basic / .ΝΕΤ /ASP.ΝΕΤ, καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL Server/Sybase/MySQL), γνώσεις Javascript/Jquery και REST API. Περιοχή: Μεταμόρφωση

-Oracle Developer – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, καλή γνώση SQL – PL/SQL, εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε εργαλεία Οracle Forms-Reports, εμπειρία σε Oracle Apex. Περιοχή: Μεταμόρφωση

-Business Analyst – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία 4 χρόνων σε προγραμματισμό, γνώσεις εμπορικής διαχείρισης, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση συστημάτων ERP/CRM/Product Category, αναλυτική σκέψη. Περιοχή: Μεταμόρφωση

-Μηχανικοί Συστημάτων ΙΤ Υποδομών – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Πληροφορικής, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε Microsoft περιβάλλον και στο cloud, βασικές γνώσεις δικτύων, ικανότητα επίλυσης συνθέτων IT προβλημάτων, άριστη γνώση Αγγλικών. Περιοχή: Μεταμόρφωση

-Μηχανικοί Δικτύων – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Πληροφορικής, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση πρωτοκόλλων επικοινωνίας (BGP/OSPF), εξοικείωση με διαγνωστικά προγράμματα δικτύου παρακολούθησης και ανάλυσης όπως Cisco Prime/Nagios, γνώσεις σε μοντέλα ελεγχόμενης πρόσβασης και δικτυακής ασφάλειας, άριστη γνώση Αγγλικών. Περιοχή: Μεταμόρφωση

-Πωλητές – Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση Αγγλικών. Περιοχές: Βόρεια Προάστια, Μαραθώνας

-Πωλητές Κρεοπωλείου – Απολυτήριο Λυκείου, δίπλωμα κρεοπώλη, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας. Περιοχές: Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Ναύπλιο, Άνοιξη

-Αποθηκάριοι – Απολυτήριο Λυκείου, γνώση Αγγλικών, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, υπευθυνότητα. Περιοχές: Βόρεια Προάστια, Μαραθώνας

-Φορτωτές – Απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, επαγγελματισμός. Περιοχές: Οινόφυτα Βοιωτίας, Μάνδρα

-Οδηγοί – Απολυτήριο Λυκείου, δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Περιοχές: Οινόφυτα Βοιωτίας, Μάνδρα, Αττική, Αγία Παρασκευή

⇒ Θέσεις εργασίας σε 14 περιοχές διαθέτει η Forthnet Α.Ε. Ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα επιλέγει προσωπικό επτά ειδικοτήτων. Πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας και για την αποστολή του βιογραφικού σας στο link   https://www.nova.gr/el/company/anthropino-dunamiko

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

-Business Customers Project Manager (Κολωνός) – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών, εμπειρία 2 χρόνων σε διαχείριση ή σχεδιασμό και εκτέλεση πολύπλοκων έργων σε τομέα Τηλεπικοινωνιών, γνώσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών/τεχνολογιών και εξοπλισμών, γνώση χειρισμού CRM συστημάτων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office

-IP Network Engineer (Κολωνός) – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης, εμπειρία 3 χρόνων ως μηχανικός δικτύων σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία με TCP/IP, γνώση MS Office

-Senior Security Engineer (Κολωνός) – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Τηλεπικοινωνιών ή Δικτύων ή Πληροφορικής, εμπειρία 5 χρόνων στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, γνώση αρχιτεκτονικής και λειτουργίας εξοπλισμού ασφάλειας (firewalls, IDS/IPS), γνώση αρχιτεκτονικής δικτύων και σχετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπερία στη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού ασφάλειας (Fortinet Fortigate, Cisco ASA/Firepower, Checkpoint ), γνώση σε λειτουργικά συστήματα υπολογιστών (Windows, *nix) και σε τεχνολογίες cloud computing

-Graphics Designer (Κάντζα Παλλήνη) – Αντίστοιχο πτυχίο, γνώση προγραμμάτων Motion Graphics, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση αθλητικών και παρακολούθηση αθλητικής επικαιρότητας

-Μηχανικοί Δικτύων Εταιρικών Πελατών (Κολωνός) – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Τηλεπικοινωνιών ή και Ηλεκτρονικής, κάτοχος πιστοποίησης τουλάχιστον CCNA, εμπειρία 3 χρόνων στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, εμπειρία σε Routers/Switches/Firewalls/Pbx, εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου, καλή γνώση των βασικών πρωτοκόλλων διασύνδεσης/επικοινωνίας/δρομολόγησης σε fixed/wireless δίκτυα παρόχων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ

-Εκπρόσωποι Πωλήσεων (Ίλιον, Καλλιθέα, Αιγάλεω, Γαλάτσι) – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση