Οδηγίες αποτελεσματικής καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων για τον περιορισμό του Covid-19Με ενημερωτικό έγγραφο από τις 22 Απριλίου 2020 η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου Χαλανδρίου, κ. Ειρήνη Χαλάτση δημοσιοποιεί συγκεκριμένες οδηγίες προς τα συνεργεία καθαρισμού και το προσωπικό καθαριότητας για την αποτελεσματικότερη αποτροπή τη διασποράς του κορονοϊού.

Γράφει η κ. Χαλάτση:

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας, οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνονται πάντα φορώντας γάντια και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, που προβλέπονται.
Οι εργαζόμενοι σε αυτό τον τομέα, θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τη σωστή χρήση γαντιών, τη ασφαλή χρήση μάσκας, την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας και όλων των μέτρων προστασίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως.

Τα γάντια συνίσταται να είναι μιας χρήσης και να αλλάζονται συχνά.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πλενόμενων γαντιών, το πλύσιμό τους θα πρέπει να γίνεται σχολαστικά.

Παράλληλα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φόρμες εργασίες μιας χρήσεως, προστατευτικά ματιών και προστατευτικά μύτης και στόματος.

Κάθε δερματική εκδορά, θα πρέπει να είναι επαρκώς καλυμμένη με αδιάβροχο επίδεσμο.

Η απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά.

Μετά από κάθε απόρριψη γαντιών μιας χρήσεως, τα χέρια θα πρέπει να πλένονται επιμελώς για 30 δευτερόλεπτα, με νερό και σαπούνι και να ξεβγάζονται επαρκώς.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτού ή φαγητού ή το κάπνισμα, κατά τη διάρκεια εργασιών.

Κάθε επαφή των χεριών ή των γαντιών με το στόμα, τη μύτη και τους βλεννογόνους θα πρέπει αυστηρά να αποφεύγεται.

Οδηγίες για την καθαριότητα

Πολύ καλά αποτελέσματα για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού,  επιφέρει ο καλός καθαρισμός όλων των επιφανειών των χώρων, με τη χρήση απλού οικιακού καθαριστικού.

Πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι απαραιτήτως, η καθαριότητα των επιφανειών με μείγμα χλιαρού νερού και σαπουνιού εφαρμόζοντας το με πανάκι μιας χρήσεως.

Έπεται η χρήση απλού οικιακού απολυμαντικού με εφαρμογή του σε όλες τις επιφάνειες που προηγουμένως καθαρίστηκαν.

Η καθαριότητα και η απολύμανση των επιφανειών, θα πρέπει να γίνονται πάντα με διαφορετικό πανάκι μιας χρήσεως, καθαρό και όχι επαναχρησιμοποιούμενο σε διάφορα είδη και χώρους. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μείωση διασποράς μικροβιακού φορτίου.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε σκληρές επιφάνειες υψηλής συχνότητας χρήσεως, όπως είναι:

  • τα πόμολα και οι επιφάνειες από τις πόρτες
  • οι κουπαστές σκαλών
  • τα πόμολα των ανελκυστήρων και τα κουμπιά των ανελκυστήρων, εντός και εκτός αυτών
  • όλοι οι διακόπτες
  • τηλέφωνα και πληκτρολόγια
  • το μπουτόν από το καζανάκι
  • τα πόμολα από τα παράθυρα
  • οι κοινόχρηστοι νιπτήρες και τα αποχωρητήρια
  • κάθε επιφάνεια βρυσών κ.α.

      Οδηγίες για την καθαριότητα και την απολύμανση

Αυτές οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται με πανάκια καθαριότητας μιας χρήσης ή χαρτί κουζίνας, τα οποία θα αλλάζονται μετά από κάθε εναλλαγή επιφάνειας και θα απορρίπτονται απευθείας σε συγκεκριμένη σακούλα.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία σταγονιδίων και σκορπίσματος σταγόνων σε επιφάνειες, ρούχα ή περιβάλλοντα αέρα.

Απλό καθαριστικό σαπούνι και ζεστό νερό είναι απαραίτητο για την πρότερη  καλή καθαριότητα όλων των επιφανειών.

Χρήση έτοιμου απολυμαντικού επιφανειών, σύμφωνα με τις οδηγίες τρόπου και χρόνου εφαρμογής που δίνει ο κατασκευαστής.

Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή οινοπνεύματος 70%, ιδιαίτερα για τις μεταλλικές επιφάνειες.

Χρήση αποτελεσματικού απολυμαντικού καθαριστικού διαλύματος σε ενδεδειγμένη συγκέντρωση και διάλυση σύμφωνα με τον κατασκευαστή ή

Χρήση φρέσκου διαλύματος οικιακής χλωρίνης με νερό: 1 μέρος χλωρίνης προς 10 μέρη νερού.

      Οδηγίες ασφαλούς διαχείρισης απορριμμάτων

Μετά το πέρας της εργασίας καθαριότητας χωρών, θα πρέπει να τηρούνται τα εξής μέτρα για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού:  Γάντια, στολές μιας χρήσης, πανάκια καθαριότητας και γενικά είδη που δεν έχουν την δυνατότητα να απολυμανθούν, θα πρέπει:

Να τοποθετούνται σε σακούλα απορριμμάτων, όχι περισσότερο γεμάτη από τα 2/3 της περιεκτικότητας της και η οποία θα κλείνει ερμητικά.

Στη συνέχεια, η σακούλα αυτή θα τοποθετείται σε δεύτερη σακούλα απορριμμάτων, η οποία θα κλείνει και αυτή ερμητικά.

Τα απορρίμματα αυτά θα φυλάσσονται απαραιτήτως σε ασφαλή, καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από παιδιά, ζώα, υγρασία και έντονες καιρικές συνθήκες

Εφόσον δεν έχει εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα στο χώρο, τότε οι σακούλες αυτές θα απορρίπτονται σε απλούς κάδους οικιακών απορριμμάτων, χρώματος γκρι ή πράσινου.

Προαιρετική είναι η πάροδος τριών (3) ημερών για λόγους ασφαλείας, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς η μεταδοτικότητα του ιού μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Σε περίπτωση που στο χώρο υπήρξε επιβεβαιωμένο κρούσμα, τότε απαραιτήτως θα πρέπει να περάσουν οι τρεις (3) μέρες πριν την απόρριψη των απορριμμάτων, και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες άμεσα ώστε να γίνεται η ασφαλής διακομιδή των δυνητικά επιβλαβών για την υγεία απορριμμάτων, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Απαγορεύεται η ρίψη τέτοιων απορριμμάτων στους κάδους ανακύκλωσης. Δεν ανακυκλώνουμε τον κορονοϊό.

Απαγορεύεται η ρίψη κλαδιών και μπαζών στους πράσινους κάδους. Δεν επιβαρύνουμε τις υπηρεσίες καθαριότητας με άσκοπη ρίψη κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων κατά την διάρκεια της πανδημίας. Θέτουμε προτεραιότητες βάσει λογικής, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας όλων.

              ΤΗΡΟΥΜΕ  ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση