Title Image

Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων του ΚΑΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων του ΚΑΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων  του ΚΑΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-09-2003 (ΦΕΚ 1391Β/2003) ανακοινώνεται ότι:


Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 172615/12/25-01-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΥΦ7Λ7-ΦΟΜ για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ. αρ. πρωτ. 65308/23-11-2007 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων του ΚΑΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Λεωφ. Πεντέλης 139, Χαλάνδρι, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010).


Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χαλανδρίου
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών