Title Image

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Με την υπ’ αρ. 14900/8-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 466 Β’/8-02-2021, ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92) εγκρίθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 Για συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ), λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ο ακόλουθος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.