Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου – 2020

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Σύνολο Αποτελεσμάτων : 112

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 • ΑΔΑ : ΨΘΑΟΩΗΔ-Μ6Θ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 109/2020
 • Ημ. Έκδοσης :21/05/2020 11:28:04

Έγκριση Απολογισμού για το Ο.Ε. 2019 του Δήμου Χαλανδρίου

 • ΑΔΑ : 9185ΩΗΔ-ΩΞΟ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1/2020
 • Ημ. Έκδοσης :22/05/2020 14:54:34

Έκδοση ψηφίσματος για τις σχολικές καθαρίστριες

 • ΑΔΑ : 6ΗΙ1ΩΗΔ-90Ο
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 107/2020
 • Ημ. Έκδοσης :22/05/2020 08:18:40

Ψήφισμα με αφορμή τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη γειτονική μας Αγία Παρασκευή

 • ΑΔΑ : ΩΣΚΗΩΗΔ-Μ4Ι
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 103/2020
 • Ημ. Έκδοσης :18/05/2020 08:01:29
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση