Επιτροπή διαβούλευσης – 2015

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Παρουσίαση και συζήτηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2016

  • ΑΔΑ : 6Ρ6ΣΩΗΔ-ΡΕΖ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2/2015
  • Ημ. Έκδοσης :26/11/2015
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση