Επιτροπή ποιότητας ζωής – 2018

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Έγκριση απόφασης Δημάρχου

  • ΑΔΑ : ΩΜ0ΟΩΗΔ-ΝΣΟ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 39/2018
  • Ημ. Έκδοσης :12/11/2018

Διατήρηση – Κατάργηση θέσεων κενωθέντων περιπτέρων

  • ΑΔΑ : ΩΕΑΤΩΗΔ-ΛΨ7
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 38/2018
  • Ημ. Έκδοσης :04/10/2018
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση