Μέλη εκτελεστικής επιτροπής

Τακτικά Μέλη

Dhmarxos
Σίμος Ρούσσος

Δήμαρχος

Σέργιος Γκάκας

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Γερολυμάτος

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Ελένη Χριστούλη

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Ευθύμιος Κουράσης

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Δημήτριος Χριστουλάκης

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Μέλη Διευρυμένης Εκτελεστικής

19309-1051
Γεώργιος Κουράσης

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

19309-1079
Άγγελος Νταβιάς

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση