Μέλη εκτελεστικής επιτροπής

Τακτικά Μέλη

Dhmarxos
Σίμος Ρούσσος

Δήμαρχος

Σέργιος Γκάκας

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Ελένη Χριστούλη

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Ευθυμίου

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Αθανασάτου Ιωάννα

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Γερολυμάτος

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Χάρης Μαυρουδής

Μέλος εκτελεστικής επιτροπής

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση