Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (2017-2019)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
Ιωάννα Αθανασάτου

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γερολυμάτος

Ορισθείς Αντιδήμαρχος

Ευθυμίου Κωνσταντίνος

Ορισθείς Αντιδήμαρχος

Λαδόπουλος Ιωάννης
Λέρτα Ευτέρπη
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2019 (41)
Ευγενία Κατούφα
19309-1061
Κωνσταντίνος Αγγελής
10
Κρανίδης Εμαμνουήλ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2019 (110)
Λάμπρου Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σέργιος Γκάκας
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Μαυρουδής Χάρης
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2019 (42)
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Αλεβίζος Αναστάσιος
5
Κιάκος Χρήστος
11
Θέος Γεώργιος
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2019 (111)
Οικονόμου Ανδρέας
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2019 (54)
Καρατζά Κονδυλία
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση