Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
Ιωάννα Αθανασάτου

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γερολυμάτος

Ορισθείς Αντιδήμαρχος

Ευθυμίου Κωνσταντίνος

Ορισθείς Αντιδήμαρχος

Λαδόπουλος Ιωάννης
Λέρτα Ευτέρπη
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2019 (41)
Ευγενία Κατούφα
19309-1061
Κωνσταντίνος Αγγελής
10
Κρανίδης Εμαμνουήλ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2019 (110)
Λάμπρου Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σέργιος Γκάκας
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Μαυρουδής Χάρης
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2019 (42)
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Αλεβίζος Αναστάσιος
5
Κιάκος Χρήστος
11
Θέος Γεώργιος
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2019 (111)
Οικονόμου Ανδρέας
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2019 (54)
Καρατζά Κονδυλία
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση