Πρόσκληση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 11η Συνεδρίαση 2011 (ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2011)
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 Χαλάνδρι, 10/5/2011

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Α.Π.:6915 

  – 11η

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ——–

 

 – 2011


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 11η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


  Α/Α                       Θ Ε Μ Α Τ Α


 


1. Συζήτηση επί των αιτημάτων συμβασιούχων Δήμου Χαλανδρίου και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χαλανδρίου


2. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011


3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο» Δήμου Χαλανδρίου, που αφορά στην έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2010.


4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 03/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & ʼθλησης Δήμου Χαλανδρίου», που αφορά στην έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2010.


5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρίου», που αφορά στην έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2010.


6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρίου», που αφορά στις συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (δίμηνες) Ιούνιος-Ιούλιος 2011


7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης μαθητών δημοτικών και νηπιαγωγείων.


8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 14.400,00€ από το ΥΠ.ΕΣ ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.


9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 98.666,00€ από το ΥΠ.ΕΣ ως  oικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.


10.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου μας σε  σεμινάριο και την έγκριση πίστωσης 380,00€.


11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της Γραμμής Β της Δημοτικής Συγκοινωνίας


12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος


13.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 7.876,10€ από τους ΚΑΠ μηνός Απριλίου 2011 για επιχορήγηση Ν.Π. ΚΑΠΗ


14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 97.232,34€ από τους ΚΑΠ μηνός Απριλίου 2011 για επιχορήγηση Ν.Π. “Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί» και ΟΝΑ


15.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 114/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον «Έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού και κατάστασης Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Α΄ Τριμήνου 2011».


16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου «Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση όμβριων» ΑΜ 5/10


17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικού οδικού δικτύου (Λακκούβες)» Α.Μ. 11/2006


18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός ρεμματιάς» Α.Μ. 2/2007


19.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» Α.Μ. 17/2007 Προϋπ. 300.000,00€ με Φ.Π.Α.


20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματαΑρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο.  Χαλάνδρι 06/05/2011
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση