Πρόσκληση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 24η Συνεδρίαση – 15 Δεκεμβρίου 2011
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 Χαλάνδρι, 9/12/2011 

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Α.Π.: 20146  

  – 24η

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ——–

 

 – 2011


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 15η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


  Α/Α                       Θ Ε Μ Α Τ Α1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 2011-2014.


2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Χαλανδρίου.


3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό τελών διαφήμισης Ο.Ε. 2012.


4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. Ο.Ε. 2012.


5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού Ο.Ε. 2012.


6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το Ο.Ε. 2012.


7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μείωση δημοτικών τελών σε πολύτεκνες οικογένειες.


8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Προέδρων και Αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για το Ο.Ε. 2011.


9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 31/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του  Δήμου Χαλανδρίου στο Ο.Τ. 222 και χαρακτηρισμός χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου μας (κληροδότημα Σαχάλα) σε ΚΑΠΗ.


10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 35/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη μεταφορά θέσης στάσης-στάθμευσης οχημάτων ημερησίας οικονομικής εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ.


11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 85/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’  Δήμου Χαλανδρίου, που αφορά στην 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011.


12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο’ Δήμου Χαλανδρίου, που αφορά στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011.


13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 35/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο’ Δήμου Χαλανδρίου, που αφορά στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2011.


14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.


15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 57.660,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – ΣΑΤΑ.


16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2011 και αναδρομικής μείωσης ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2011, τελικού ποσού 58.742,60 € για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου.


17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2011 και αναδρομικής μείωσης ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2011, τελικού ποσού 14.833,34 € για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’.


18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Χαλανδρίου (ΔΕΠΑΧ) ποσού 20.000,00 € προκειμένου η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εκκαθάρισής της.


19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση συνδρομής και πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την ετήσια συνδρομή του Ο.Ε. 2011 στο ‘Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.


20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού καταβολής χρέους σε δόσεις προς την εταιρία ‘Φ. Βλάμης – Π. Μεϊντανάς Ο.Ε.’.


21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. για την παραγωγή και έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.


22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης ποσού 1.230,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2011 καθώς και τις εκδηλώσεις του εορτασμού των Θεοφανίων.


23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης ποσού 246,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των Εθελοντών του Δήμου Χαλανδρίου.


24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2011.


25. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2011.


26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 3ου ΕΠΑΛ, 7ΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ κ΄2ΟΥ ΣΕΚ Χαλανδρίου στην οδό Ριζαρείου 22, Χαλάνδρι.


27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 264/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά ‘συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 1ου ΕΠΑΛ  Χαλανδρίου στην οδό Παλαμά και Ναβαρίνου’.


28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.


29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διόρθωση χρέους εκ παραδρομής στο Ταμείο του Δήμου μας.


30. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων.


31. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση προμήθειας ελαστικών των μεταφορικών μέσων του Δήμου.


32. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 199/2006 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό όρων δόμησης στον δημοτικό αθλητικό χώρο (ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ) στο Ο.Τ. 648, στην περιοχή Κάτω Χαλανδρίου.


33. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Επισκευές – Ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων’, Α.Μ. 13/2009.


34. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Επισκευές οδοστρωμάτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου’, Α.Μ. 35/2006.


35. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Επισκευές – κατασκευές πεζοδρομίων κεντρικών οδών 08’, Α.Μ. 07/2008.


36. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών του Δήμου’, Α.Μ. 21/2007.


Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο.  Χαλάνδρι 9/12/2011
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση