10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 3η Ιουνίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 29/05/2020
Α.Π.: 16745

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, την 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020) και με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

 

α) για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020 του Δήμου.

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2019 Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

3. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου του Δήμου Αμαρουσίου «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Πολυδρόσου» και άδεια για επέμβαση σε τμήμα αρμοδιότητας του Δήμου Χαλανδρίου στα πλαίσια του εν θέματι έργου.

4. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «Α. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ».

5. Έκδοση ψηφίσματος για τη Γενοκτονία των Ποντίων.

 

β) για ενημέρωση και συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1. Παρουσίαση του προγράμματος Waste4Think και των αποτελεσμάτων του.

2. Συζήτηση άλλων θεμάτων.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ


Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση