Title Image

Συνέντευξη του Δημάρχου Χαλανδρίου Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στο περιοδικό ‘Greek Shipping Vision’

Συνέντευξη του Δημάρχου Χαλανδρίου Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στο περιοδικό ‘Greek Shipping Vision’

Συνέντευξη του Δημάρχου Χαλανδρίου Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στο περιοδικό «Greek Shipping Vision»

30/5/2006

Ερώτηση: Πριν λίγο καιρό παρουσιάσατε τα έργα που συντελέστηκαν στο Δήμο Χαλανδρίου από το 2003 έως το 2005. Ένα από αυτά ήταν η κατασκευή και διαμόρφωση των πρώτων δημοτικών χώρων στάθμευσης. Σε συνδυασμό με την κυκλοφοριακή μελέτη που έχει εκπονηθεί και που ήδη άρχισε η σταδιακή εφαρμογή της, πόσο θα βοηθήσουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του Δήμου;
Απάντηση: Η προάσπιση του προαστιακού χαρακτήρα του Χαλανδρίου και η ανάδειξη των στοιχείων της γειτονιάς αποτελούσαν (και αποτελούν) βασική παράμετρο στην προσπάθειά μας, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, με την ανάθεση σύνταξης μιας ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης για το σύνολο του Χαλανδρίου, παράλληλα, με την λήψη μέτρων και την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που θα ανακούφιζαν την καθημερινότητα των Χαλανδραίων. Στόχο, τον οποίο, σε σημαντικό βαθμό, επιτύχαμε, χωρίς, αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν, δεδομένης της πάγιας θέσης μας, ότι «εχθρός του καλού είναι το καλύτερο». 
Η περιοχή Φραγκοκλησιάς – Τούφας, είναι η πρώτη περιοχή του Χαλανδρίου, στην οποία, ήδη, εφαρμόζεται η μελέτη και αφορά σε σειρά μονοδρομήσεων και πεζοδρομήσεων και στην δημιουργία ενός πλέγματος οδών ήπιας κυκλοφορίας, με στόχο την αποτροπή της διαμπερούς κίνησης και την μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων, προστατεύοντας την έννοια της γειτονιάς και διασφαλίζοντας τον προαστιακό χαρακτήρα της πόλης και, ταυτοχρόνως, αναβαθμίζοντας το α΄ τμήμα του παραδοθέντος ποδηλατοδρόμου.
Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται και για τις άλλες περιοχές του Χαλανδρίου, την αναγκαιότητα και ορθότητα ενστερνίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων, οι οποίοι, παρά τις όποιες δυσκολίες συνεπάγεται η εφαρμογή των ρυθμίσεων, συναινούν σε αυτές, αναγνωρίζοντας ότι «η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, τα οφέλη, όμως, που θα προκύψουν μόνιμα και πολλαπλά». Κι αυτό, γιατί η μελέτη αποτελεί το «εργαλείο» για την ουσιαστική αντιμετώπιση των έντονων κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης. 
Καμιά, όμως, μελέτη (όσο αξιόπιστη κι εάν είναι) δεν μπορεί να επιλύσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα, εάν δεν «ελευθερωθούν» οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια, από τα οχήματα και τα δίκυκλα.
Σε ότι αφορά τα οχήματα αναβαθμίστηκε το, 150 θέσεων, πάρκινγκ που λειτουργεί στο κέντρο της πόλης (στην 25ης Μαρτίου) και δημιουργήθηκε ένα δεύτερο πάρκινγκ, χωρητικότητας 40 θέσεων, στην περιοχή του Αγ. Αθανασίου, ενώ στο πλαίσιο των προσπαθειών της, για την απελευθέρωση των πεζοδρομίων και την απόδοσή τους στους φυσικούς τους χρήστες (τους πεζούς), η δημοτική  δημιούργησε τους δύο πρώτους χώρους στάθμευσης δικύκλων (που ως γνωστόν αποτελούν τους βασικούς «καταπατητές» των πεζοδρομίων) στις οδούς Αγ. Παρασκευής (30 θέσεις) και Ανδρέα Παπανδρέου, στην πλατεία Δούρου (30 θέσεις). Μέτρο, που θα επεκταθεί και στις άλλες περιοχές του Χαλανδρίου, αφού στόχος της δημοτικής αρχής είναι η απόδοση του συνόλου των πεζοδρομίων της πόλης στους πεζούς.

Ερώτηση: Ποια έργα πρόκειται να τελειώσουν μέχρι τέλος του 2006;
Απάντηση: Όπως γνωρίζετε, η υλοποίηση των έργων αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία και υπάρχουν περιπτώσεις (ευτυχώς ελάχιστες) που μπορεί (λόγω εξωγενών παραγόντων είτε δικών μας λαθών) να βγούμε εκτός αρχικού χρονοδιαγράμματος. Ωστόσο –και πιστεύω συμφωνείτε μαζί μου, κάθε έργο κρίνεται συνολικώς και όχι αποσπασματικά, από τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα.
Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να σας δώσω ορισμένα στοιχεία που δίνουν μια σαφή εικόνα του έργου που μέχρι σήμερα έχει παραχθεί στον Δήμο Χαλανδρίου και συγκεκριμένα: στην διετία 2003 – 2004 διπλασιάστηκαν τα διατεθέντα για έργα, κονδύλια, τα οποία πενταπλασιάστηκαν, το 2005, ενώ σημαντικά αυξημένες είναι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για το τρέχον έτος. Και οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί: 
στην τριετία 2003 – 2005 διετέθησαν για έργα 15.843.101 ευρώ, με την ακόλουθη κατανομή:
– 2003: 1.470.792 ευρώ, 
– 2004: 2.879.099 ευρώ και,   
– 2005: 11.493.210 ευρώ
Από το ποσόν αυτό, το μεγαλύτερο μέρος (8.239.170 ευρώ) διατέθηκε για έργα στην περιοχή του Πατήματος και συγκεκριμένα:
– κατασκευή Δημοτικού Σχολείου 3.140.000 ευρώ,   
– κατασκευή Γυμνασίου 2.600.000 ευρώ,
– ποδηλατόδρομοι και οδοί ήπιας κυκλοφορίας 740.000 ευρώ,
– αποχέτευση 2.703.170 ευρώ,
– εργασίες σε Σχολεία 400.000 ευρώ,
– φωτισμός 150.000 ευρώ,
– κοινόχρηστοι χώροι – παιδικές χαρές 82.920 ευρώ,
– έργα στην ρεματιά 118.000 ευρώ,
– όμβρια – φρεάτια 300.000 ευρώ,
– οδοποιία – πεζοδρόμια 1.180.120 ευρώ και
– έργα στο νεκροταφείο 59.000 ευρώ
Οι εγγεγραμμένες, για το 2006, πιστώσεις ανέρχονται σε 26 εκατομμύρια ευρώ κι ενδεικτικά σας αναφέρω, ότι μόνον εντός του Μαΐου, ξεκίνησε η υλοποίηση οκτώ νέων έργων σε περιοχές του Χαλανδρίου, μετά την υπογραφή, τον Απρίλιο, των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης, το ύψος των οποίων αγγίζει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται για έργα οδοποιίας, κατασκευής, αγωγών ομβρίων, διαπλάτυνσης πεζοδρομίων και αποτμήσεων, κατασκευής κιγκλιδωμάτων και λοιπών έργων συντήρησης του οδικού δικτύου  και συγκεκριμένα:    
– κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων, ύψους 120.000 ευρώ,
– κατασκευή νέων οδών στις νεοενταχθείσες στο σχέδιο περιοχές, ύψους 200.000 ευρώ,
– ασφαλτοστρώσεις οδών, ύψους 500.000 ευρώ,
– διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, ύψους 200.000 ευρώ,
– επισκευές – κατασκευές πεζοδρομίων, ύψους 850.000 ευρώ,
– κατασκευή κιγκλιδωμάτων, ύψους 300.000 ευρώ,
– συντήρηση οδικού δικτύου, ύψους 250.000 ευρώ και, 
– κατασκευή αγωγών αποχέτευσης, ύψους 1.547.000 ευρώ.
Η μελέτη –που, όπως προείπα, για πρώτη φορά συντάχθηκε για το σύνολο της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής- προβλέπει μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, οδούς ήπιας κυκλοφορίας και λοιπές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, επί των οποίων ενημερώνονται, οι κάτοικοι, από την δημοτική αρχή και τους συντάξαντες την μελέτη, επιστήμονες, σε ανοικτές συνελεύσεις.

Ερώτηση: Έχετε υλοποιήσει όλο το προεκλογικό πρόγραμμα των προηγούμενων εκλογών;
Απάντηση: Δεν θα απαντήσω με ένα ναι ή όχι. Προτιμώ να σας παρουσιάσω το έργο που έχουμε μέχρι στιγμής παράγει και βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι Χαλανδραίοι, γιατί θεωρώ ότι αποτυπώνει κατά τον καλύτερο τρόπο τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής.
Τι μεταξύ άλλων έχουμε υλοποιήσει:
– βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών καθαριότητας, με αγορά εξοπλισμού (οχήματα, κάδους κλπ), εφαρμογή οδοκαθάρισης στο σύνολο της πόλης, αναβάθμιση του χώρου στάθμευσης των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου, παράλληλα με την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων,
– προχωρήσαμε στη εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης,
– θέσαμε τις βάσεις για ουσιαστική αντιμετώπιση των έντονων κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης και, ήδη, είναι ορατά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων που υλοποιούνται με βάση εξειδικευμένη κυκλοφοριακή μελέτη,
– ολοκληρώθηκε το Α΄ τμήμα, μήκους, 1.200 μ., του πρώτου ποδηλατόδρομου στην Αττική,
– δημιουργήθηκαν νέοι χώροι στάθμευσης δικύκλων και ΙΧ οχημάτων και αναβαθμίστηκαν οι υφιστάμενοι,
– ένταξη περιοχών του Χαλανδρίου στα σχέδια πόλεως και οικισμών (Πεύκο Πολίτη, η Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας, η περιοχή γύρω από το Νεκροταφείο και η ζώνη στο ύψος του Έθνους),
– αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων του Δήμου, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που βρίσκεται, ήδη, σε εξέλιξη,
– αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δήμου με άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με:
α) την δημιουργία 2ου ΚΕΠ, στον Σταθμό «Χαλάνδρι» του Μετρό, που είναι και το πρώτο ΚΕΠ, που λειτουργεί σε Σταθμό του Μετρό, ενώ σύντομα θα λειτουργήσει και 3ο ΚΕΠ στο Κάτω Χαλάνδρι,
β) την υλοποίηση των Συνοικιακών Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ήδη, λειτουργεί το πρώτο ΣΥ.Γ.Ε.Π., στο Πολύδροσο) και,
– την δημιουργία Γραφείου Καταναλωτή, του πρώτου Πανελλαδικά Γραφείου που λειτουργεί σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο.
Επίσης, έχουμε να επιδείξουμε:
– σημαντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης κι επέκτασης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων, παράλληλα με την θεμελίωση της κατασκευής νέων κτιρίων,
– δημιουργία παιδικής βιβλιοθήκης,
– αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών σταθμών και θεμελίωση της κατασκευής νέων,
– λειτουργία νέου ΚΑΠΗ, στο Κάτω Χαλάνδρι,
– μείωση των χρεών και βελτίωση των οικονομικών του Δήμου, χωρίς την επιβολή νέων φόρων στους δημότες,
– απόφαση μείωσης των δημοτικών τελών (πολύ πριν την ψήφιση σχετικού νόμου) για τις πολύτεκνες οικογένειες, 
– αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον Δήμο, με την μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών του σε νέα, σύγχρονα και λειτουργικά κτίρια, ενώ
– σημαντικό έργο έχουμε να επιδείξουμε και στον τομέα του Πολιτισμού με την διοργάνωση πληθώρας αξιόλογων (όπως όλοι έχουν αναγνωρίσει) εκδηλώσεων στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς.
Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που παραλάβαμε ήταν των συμβασιούχων του Δήμου. Των ανθρώπων που επί σειρά ετών παρείχαν τις υπηρεσίες τους στον Δήμο, χωρίς, ωστόσο, να μπορούν να στοιχειοθετήσουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 
Υπό το πρίσμα αυτό κι επειδή απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου είναι η συνέπεια απέναντι στους εργαζομένους, η δημοτική αρχή προχώρησε στην ουσιαστική αντιμετώπιση σειράς προβλημάτων τους, με σημαντικότερο αυτό των συμβασιούχων, επιτυγχάνοντας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Νόμου, την μονιμοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας τους (σε ποσοστό, 85%).

Ερώτηση: Πρόγραμμα Green Keys
Απάντηση: Το Green Keys εστιάζεται στην βελτίωση των αστικών χώρων πρασίνου, ως ένα πρώτο βήμα για μια πόλη πιο βιώσιμη, με τους εξής στόχους:
– την παροχή κινήτρων για διαρθρωτικές αλλαγές στις πόλεις, όπου θα εφαρμοστούν τα πιλοτικά προγράμματα,
– την ανάπτυξη μιας «δεξαμενής πρώτων στρατηγικών», η οποία θα πληρωθεί από τις εμπειρίες όλων των εταίρων καθ΄ όλη την διάρκεια του Προγράμματος και από την οποία θα μπορούν να αντληθούν, στο μέλλον, επιτυχημένες δράσεις, τόσο από τις πόλεις – μέλη του δικτύου όσο και από άλλες πόλεις ανά την επικράτεια του CADSES και,
– την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων μέσω του δικτύου του Προγράμματος, με την ενθάρρυνση της ανταλλαγής των διεθνών εμπειριών.
Με την εφαρμογή του Green Keys, τα δίκτυα των πόλεων εταίρων και ο Δήμος μας ειδικότερα θα διευρύνει την συνειδητοποίηση και την ανταπόκριση των πόλεων και των πολιτών σχετικά με την ανάπτυξη των πράσινων διαστημάτων στην ιδιαίτερη προσοχή της οικονομικής ανάπτυξης.

Ερώτηση: Πως θα σκιαγραφούσατε την σχέση που έχετε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια με τους δημότες του Χαλανδρίου;
Απάντηση: Η ειλικρίνεια, αποτελεί την βάση της σχέσης μου, με τους Χαλανδραίους, τους οποίους θεωρώ ότι μπορώ να κοιτάζω στα μάτια. Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου και αυτή την φορά (όπως και την πρώτη) δεν θα επιχειρήσουμε να «υφαρπάξουμε» την ψήφο των πολιτών, αλλά να τους πείσουμε για την ορθότητα των προτάσεών μας και να τους καταστήσουμε αρωγούς των προσπαθειών για ένα ακόμη καλύτερο Χαλάνδρι, για ένα Χαλάνδρι αντάξιο της ιστορίας και των κατοίκων του.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει και μπορεί να λειτουργεί πέρα και έξω από ιδεοληψίες, μικροκομματικές σκοπιμότητες και συμφέροντα, αλλά στην βάση παραγωγής έργου.
Κι εμείς θεωρούμε ότι έχουμε να επιδείξουμε έργο αντάξιο του Χαλανδρίου και των κατοίκων του, που αποτελούν και τον τελικό κριτή.
Κι επειδή πιστεύω ότι οι Χαλανδραίοι έχουν και κρίση και μνήμη, θεωρώ ότι θα μας τιμήσουν εκ νέου με την ψήφο τους, αφού θεωρούμε ότι έχουμε να επιδείξουμε έργο αντάξιο του Χαλανδρίου και των κατοίκων του, που αποτελούν και τον τελικό κριτή.
 
Ερώτηση: Υπάρχει ελεύθερος χρόνος για τον Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο;
Απάντηση: Το πρόγραμμά μου, από την ανάληψη των καθηκόντων μου, ήταν και παραμένει σημαντικά βεβαρημένο, αφού στόχος μου (και των συνεργατών μου) είναι να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών των συμπολιτών μας. Υπό την έννοια αυτή, τον περισσότερο χρόνο μου τον περνώ στον Δήμο είτε σε Υπηρεσίες και Φορείς της Πολιτείας, που ασχολούνται με θέματα που αφορούν στον Δήμο μας. Ως εκ τούτου, οι ελεύθερες στιγμές μου είναι ελάχιστες και τις αφιερώνω στην οικογένειά μου.
 
Ερώτηση: Ποιο είναι το όραμά σας τόσο στο προσωπικό επίπεδο όσο και στο πεδίο δράσης σας με τα κοινά;
Απάντηση: Με αφορμή την ερώτησή σας, θέλω να υπενθυμίσω σε όσους διέδιδαν ότι προσανατολίζομαι για την κεντρική πολιτική σκηνή, ότι τιμώ τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνω έναντι των συμπολιτών μου και επαναδιεκδικώ, την ψήφο των Χαλανδραίων και για 2η τετραετία
Θα είμαι εκ νέου υποψήφιος, διεκδικώντας τον Δήμο για μια ακόμη τετραετία, γιατί πιστεύω ότι έχουμε πολλά ακόμη να δώσουμε στο Χαλάνδρι και τους κατοίκους του.
Και σε αυτή την προσπάθεια, για το καλύτερο «αύριο» του Χαλανδρίου και των κατοίκων του είμαστε ανοικτοί σε όλους όσους θέλουν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση, ανεξαρτήτως πολιτικής και κομματικής τοποθέτησης.