ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
                                                                                                                            ΑΡ. :  29η  /  2006ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΟ Πρόεδρος  της Δημαρχιακής  Επιτροπής σας  καλεί  σε  συνεδρίαση  του Σώματος στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Αριστείδου την 7η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 13:30, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα.       Α/Α-                                                          Θ   Ε   Μ   Α  Τ   Α1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις για την «Προμήθεια ενός (1) μικρού σαρώθρου» Α.Μ. 14/2006 προϋπ. 100.000,00 Ευρώ.


2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις για την «Προμήθεια ενός (1) μεσαίου σαρώθρου» Α.Μ. 4/2006 προϋπ. 150.000,00 Ευρώ.
 
3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια μεταλλικών κάδων»     Α.Μ.  5/2006 προϋπ. 170.000,00 Ευρώ.            
     
4. Επικύρωση Πρακτικών Δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων μεταξύ των οδών Ζήνωνος – Ευριπίδου – Διονύσου – Ηρακλέους  και διαμόρφωση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας» Α.Μ. 40/2006 προϋπ. 350.000,00 Ευρώ.


5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση του έργου «Διάφορες επισκευές στο Ιατρείο του Δήμου» προϋπ. 12.223,00 Ευρώ.


6. Έγκριση όρων Διακήρυξης για την ενοικίαση χώρου για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας.


7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας «Υποστήριξη του λογιστηρίου στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος ο.ε. 2004».


8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόδοσης λογαριασμού εξόδων για τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων.


9. Έγκριση πίστωσης για εξόφληση Πολεοδομικού προστίμου.


10. Έγκριση κατάστασης Εσόδων – Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Ιουλίου 2006.


11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναθέσεις υποθέσεων σε δικηγόρους του Δήμου.


12. Έγκριση πίστωσης για εξόφληση αμοιβών και εξόδων δικηγόρων του Δήμου.


13. Έγκριση πίστωσης για την Προμήθεια διαφόρων υλικών των Υπηρεσιών του Δήμου.


14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
—————————————————————————————————————————-
      Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου  μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη της  Δημαρχιακής Επιτροπής και τον κ. Δήμαρχο.   
 

 Χαλάνδρι  1 / 9 / 2006


 


 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    


 


 


 


 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ


                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση