ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Χαλάνδρι 2/3/2007

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 Αρ. Πρωτ. : 4127


                                                                                                                                                                    


                                                                       ΑΡ. :  7η  /  2007


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Ο Πρόεδρος  της Δημαρχιακής  Επιτροπής σας  καλεί  σε  συνεδρίαση  του Σώματος στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Αριστείδου (2oς όροφος) την 8η Μαρτίου 2007,  ημέρα Πέμπτη και ώρα  9:30 π.μ., να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα.


       Α/Α-                                                          Θ   Ε   Μ   Α  Τ   Α1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στην εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε., της επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Χαλανδρίου για την προσαρμογή (μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία) της επιχείρησης του Δήμου «ΦΛΥΑ Αναπτυξιακή» στις ρυθμίσεις του Ν.3463/2006 προϋπ.5.000,00€


2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στην εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε., της επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Χαλανδρίου για την προσαρμογή (μετατροπή σε κοινωφελή επιχείρηση) της επιχείρησης του Δήμου «Δ.Ε.Π.Α.Χ.» στις ρυθμίσεις του Ν.3463/2006 προϋπ.6.000,00€.


3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στην εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε., της επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Χαλανδρίου για την ίδρυση νέας «Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας» του Δήμου, με βάση τις ρυθμίσεις του Ν.3463/2006 προϋπ.4.000,00€.


4. Έγκριση καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης, στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας.


5. Επαναψήφιση πίστωσης.


6. Επαναψήφιση πιστώσεων για ανάθεση προμηθειών – εργασιών που ανατέθηκαν
            το Ο.Ε. 2006.


7. Έγκριση καταβολής σε δόσεις οφειλής προς την εταιρεία ΑΦΟΙ  ΚΟΝΤΑΞΗ  Α.Ε.Β.Ε.


8. Έγκριση Όρων Δημοπρασίας για την «Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων
             για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κ.λ.π.»
            Α.Μ. 3/2007 προϋπ. 80.000,00 €.
 
9. Έγκριση Όρων Δημοπρασίας για την «Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» Α.Μ. 4/2007 προϋπ. 50.000,00 €.


10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση επιδόσεων σε δικαστικό επιμελητή.


11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναθέσεις υποθέσεων σε δικηγόρους του Δήμου.


12. Έγκριση πίστωσης για την εξόφληση αμοιβών και εξόδων δικηγόρων του Δήμου.


13. Έγκριση πίστωσης για την Προμήθεια διαφόρων υλικών των Υπηρεσιών του Δήμου.


14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση Αδειών Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση αδειών μουσικής Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.—————————————————————————————————————————-
      Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη της  Δημαρχιακής Επιτροπής και τον κ. Δήμαρχο.      


   
                                                                                                         
                                                                                                        
                                                                                                            Χαλάνδρι  2 / 3 / 2007
                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΑΜ.  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση