ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2007


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Χαλάνδρι  2/5/2007

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

  Αρ. Πρωτ. :  7815                                                                                                                    ΑΡ. :  13η  /  2007ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Ο Πρόεδρος  της Δημαρχιακής  Επιτροπής σας  καλεί  σε  συνεδρίαση  του Σώματος στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Αριστείδου (2oς όροφος) την 8η Μαΐου 2007,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 μ.μ., να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα.


       Α/Α-                                                          Θ   Ε   Μ   Α  Τ   Α


1. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με μηχανισμό ανύψωσης με χούφτα και μπράτσα» Α.Μ. 10/2007 προϋπ. 125.000,00 € με Φ.Π.Α.


2. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ενός (1) μεγάλου σαρώθρου με κάδο 5 κ.μ.» Α.Μ. 9/2007 προϋπ. 200.000,00 € με Φ.Π.Α.


3. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την «Προμήθεια τριών αυτοκινήτων μικρών με ανατροπή και καρότσα 2 κ.μ.» Α.Μ. 14/2007 προϋπ. 90.000,00 € με Φ.Π.Α.


4. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση σχολικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων» Α.Μ. 15/2007 προϋπ. 80.000,00 € με Φ.Π.Α.


5. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ενός πλυντηρίου κάδων» Α.Μ. 11/2007 προϋπ. 175.000,00 € με Φ.Π.Α.


6. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την «Προμήθεια 500 μεταλλικών κάδων  (με χούφτα και μπράτσα) χωρητικότητας 660 lt» Α.Μ. 8/2007  προϋπ. 180.000,00 € με Φ.Π.Α.


7. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ενός γερανοφόρου – καλαθοφόρου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας» Α.Μ. 6/2007    προϋπ. 180.000,00 € με Φ.Π.Α. 
 
8. Έγκριση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Εκτύπωση τευχών περιοδικού του Δήμου Χαλανδρίου» προϋπ.34.500,00€ με Φ.Π.Α.


9. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την  «Προμήθεια Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» Α.Μ.7/07 προϋπ.66.000,00€.


10. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κ.λ.π.»  Α.Μ. 3/2007 προϋπ.80.000,00 €.


11. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την εκποίηση στεφανιών – κονταριών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.


12. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την εκποίηση μαρμάρων του Δημοτικού Κοιμητηρίου.


13. Έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής


14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση επιδόσεων σε δικαστικό επιμελητή.


15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναθέσεις υποθέσεων σε δικηγόρους του Δήμου.


16. Έγκριση πίστωσης για την εξόφληση αμοιβών και εξόδων δικηγόρων του Δήμου.


17. Έγκριση πίστωσης για την Προμήθεια διαφόρων υλικών των Υπηρεσιών του Δήμου.
—————————————————————————————————————————-
      Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη της  Δημαρχιακής Επιτροπής και τον κ. Δήμαρχο.                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            Χαλάνδρι  2 / 5 / 2007
                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΑΜ.  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση