Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός εντεταλμένων συμβούλωνΑπόφαση Δημάρχου

Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων χωρίς αμοιβηΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση