Πρόσκληση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – 11η Συνεδρίαση – 22 Νοεμβρίου 2011
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 Χαλάνδρι, 18/11/2011

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Α.Π. :18745 

  – 11η

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 ——–

 

 – 2011


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2) την 22η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:  Α/Α              Θ Ε Μ Α Τ Α1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου στο Ο.Τ. 222 και χαρακτηρισμός χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου μας (κληροδότημα Σαχάλα) σε ΚΑΠΗ.


2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση αδειών μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τον Δήμαρχο.                                                                               Χαλάνδρι  18/11/2011
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
  
 
       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση