Κάντε κλικ στα παρακάτω κουμπιά, ώστε να πληροφορηθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε περίπτωση:

Ηλεκτρονική εγγραφή – Ανανέωση δικαιολογητικών – ιατρικών βεβαιώσεων

Παρακαλούμε  όπως συμπληρώσετε και εκτυπώσετε την ακόλουθη αίτηση μόνο στην πλατφόρμα:

https://demos365.chalandri.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ https://demos365.chalandri.gr

 

Ιατρικές βεβαιώσεις

  • Παθολόγου ή Καρδιολόγου και Δερματολόγου (2 βεβαιώσεις)
  • ή μόνο μία (1) βεβαίωση Ιατρού με ειδικότητα ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, μετά από καρδιολογικό & δερματολογικό έλεγχο.

 Μία (1) φωτογραφία (και selfie)

Για οικογενειακά  πακέτα
Καταχώρηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Για πολύτεκνους – τρίτεκνους (κατοίκους – δημότες Χαλανδρίου*)
Καταχώρηση κάρτας πολυτεκνίας ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης & τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας.

Για ανέργους (κατοίκους – δημότες Χαλανδρίου*)
Καταχώρηση ανανεωμένης βεβαίωσης ανεργίας 3μήνου και τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας.

* Για κατοίκους ή δημότες Χαλανδρίου με ειδική τιμολόγηση, χρειάζεται επιβεβαίωση διεύθυνσης κατοικίας με λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλον λογαριασμό ενέργειας ή τηλεφώνου της οικίας.

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση