Κοινωνική υπηρεσία

Κάντε κλικ στα παρακάτω κουμπιά, ώστε να πληροφορηθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε περίπτωση:

Αίτηση και δικαιολογητικά για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση/ένσταση και δικαιολογητικά κατά επιβολής ποσοστού συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για ανασφάλιστους

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για βαριά αναπηρία

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Δικαιολογητικά (Κάντε click για να δείτε/κατεβάσετε τη λίστα των δικαιολογητικών)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για εγκεφαλική παράλυση

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Δικαιολογητικά (Κάντε click για να δείτε/κατεβάσετε τη λίστα των δικαιολογητικών)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για ΒΝΚ

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Δικαιολογητικά (Κάντε click για να δείτε/κατεβάσετε τη λίστα των δικαιολογητικών)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για κωφαλαλία

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Δικαιολογητικά (Κάντε click για να δείτε/κατεβάσετε τη λίστα των δικαιολογητικών)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για επίδομα μειωμένης όρασης

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Δικαιολογητικά (Κάντε click για να δείτε/κατεβάσετε τη λίστα των δικαιολογητικών)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για επίδομα νόσου Χάνσεν

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για επίδομα κίνησης

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για επίδομα Μεσογειακής αναιμίας και λοιπών αιμολυτικών παθήσεων

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για επίδομα παραπληγίας

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για επίδομα στεγαστικής συνδρομής

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Αίτηση και δικαιολογητικά για επίδομα ομογενών

Δικαιολογητικά

Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Δικαιολογητικά (Κάντε click για να δείτε/κατεβάσετε τη λίστα των δικαιολογητικών)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής Αίτησης

Κτίριο κοινωνικών δομών (Παπάγου 7 & Αριστοφάνους)

 

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση