Title Image

Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης

Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης

Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης

 

Τη λίστα των 13 προτάσεων που βραβεύθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης για τα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α) έδωσε στη δημοσιότητα ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου.
 
Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, βραβεύθηκε μία πρόταση από κάθε περιφέρεια. Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2006, είχε στόχο την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, φορέων και εταίρων, ώστε να προτείνουν από κοινού καινοτόμες αναπτυξιακές δράσεις για τις περιοχές τους. Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορούσε μειονεκτικές ορεινές, νησιωτικές, γεωργικές και υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της χώρας.

 

Συνολικά κατατέθηκαν 137 προτάσεις. Συστήθηκε επιτροπή αξιολόγησης, με μέλη από τα επτά συναρμόδια Υπουργεία, τους κοινωνικούς εταίρους και τις 13 περιφέρειες, η οποία ανέλαβε την εξέταση των φακέλων. Η αρχική αξιολόγηση έγινε με βάση την αρτιότητα των φακέλων ως προς τους όρους της πρόσκλησης και στη συνέχεια οι προτάσεις αξιολογήθηκαν σε σχέση με το περιεχόμενό τους. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία των προτάσεων, τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, τη δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας και την επιλεξιμότητά τους στο ΕΣΠΑ.

 

Από τη διαδικασία αυτή αναδείχθηκαν τα 13 Π.Κ.Σ.Α., τα οποία καλύπτουν τις 13 περιφέρειες. Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, πρόκειται για τις προτάσεις εκείνες που προωθούν τις πιο καινοτό΅ες  –  ολοκληρω΅ένες και εφαρμόσιμες ιδέες, προκειμένου να επιλεγούν ως πρότυπες. Οι 13 προτάσεις που βραβεύθηκαν, θα χρηματοδοτηθούν  και συγκεκριμένα για κάθε πρόταση θα διατεθεί ποσό ύψους μέχρι 300.000 ευρώ για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών.

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου, σημειώνεται στην ανακοίνωση, τόνισε ότι «η βράβευση των συγκεκριμένων Π.Κ.Σ.Α. δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες προτάσεις δεν θα αξιοποιηθούν. Οι τοπικοί φορείς έχουν στα χέρια τους έτοιμες αναπτυξιακές ιδέες, οι οποίες έχουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών και μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν από τα ΠΕΠ. Επιπλέον, τα Π.Κ.Σ.Α. ανοίγουν πλέον το δρόμο για τη χρηματοδότηση καινοτόμων, φιλόδοξων σχεδίων ανάπτυξης σε όλη τη χώρα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους».

 

Τα 13 ΠΚΣΑ αναλυτικότερα

    
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
 Πολιτιστικό Οικονομικό Πάρκο Ξάνθης
 Δήμος Ξάνθης
 Καπναποθήκες Ξάνθης
 Λύση στο πρόβλημα των εγκαταλειμμένων καπναποθηκών: ενίσχυση των τεχνικών υποδομών, ανάπτυξη νέων, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμων, συνεργατικών προτύπων χρήσεων, δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου ανάπτυξης.
 
Κεντρική Μακεδονία
 Αναγέννηση και βιώσιμη ανάπτυξη ιστορικού – εμπορικού κέντρου Θεσσαλονίκης
 Δήμος Θεσσαλονίκης
 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικά διαμερίσματα Θεσσαλονίκης
 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος και καινοτόμος επιχειρηματικότητα.
 
Δυτική Μακεδονία
 «Ενεργόπολη»: σύζευξη ενέργειας, περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας
 Δήμος Κοζάνης
 Κεντρικό και Ανατολικό τμήμα Ν. Κοζάνης
 Τρίπτυχο όραμα «ενέργεια – περιβάλλον – επιχειρηματικότητα» με στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε ισχυρό οικονομικό πόλο ανάπτυξης της καινοτομίας (ενέργεια, περιβάλλον) ικανό να αποτελέσει την ατμομηχανή που θα οδηγήσει την περιοχή και την Περιφέρεια στη μεταλιγνιτική περίοδο.
 
Πελοπόννησος
Υποστήριξη – δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας ποιοτικών και βιολογικών προϊόντων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ένωση Βιοκαλλιεργητών Αρκαδίας
Περιφέρεια Πελοποννήσου

Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενίσχυση για την παροχή βασικών υπηρεσιών προς τον αγροτικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία, βελτίωση του επιπέδου ποιότητας της εργασίας και διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου, έτσι ώστε να καταστεί αυτή ελκυστικός τόπος διαβίωσης και εργασίας.
 
Στερεά Ελλάδα
Οικοτουριστική ανάπτυξη Σκύρου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Νήσος Σκύρος

 

(Στερεά Ελλάδα)
Εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης μέσω πρωτοποριακών προσεγγίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Υλοποίηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού. Προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων.
 
Δυτική Ελλάδα
Αειφορική Ανάπτυξη στον Αμβρακικό
Εταιρεία Ανάπτυξης Ν. Ηπείρου – Αμβρακικού Α.Ε.
Ευρύτερη περιοχή Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού
Διατήρηση και προστασία του σπάνιου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών, ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, οργάνωση της έρευνας και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στους παραγωγικούς κλάδους, διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με ταυτόχρονη σήμανση, που θα σχετίζεται με τον υγρότοπο, αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, χρήση των Τ.Π.Ε.

 

Ήπειρος
Λειτουργική Διασύνδεση του Ανθρώπου με το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της

Περιοχής με Στόχο την Βιώσιμη Ανάπτυξη – «ΑναΠ2τυξη»
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε.
Δήμοι ʼνω Πωγωνίου, ʼνω Καλαμά, Καλπακίου, Ζίτσας, Μολοσσών,

 

Ευρυμένων, Φιλιατών και οι Κοινότητες Λάβδανης και Πωγωνιανής (Ν.Α. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας).
 Ενίσχυση/δημιουργία υποδομών, ανάδειξη της περιοχής ως τόπου τουρισμού αλλά και πνευματικής παραγωγής, αύξηση της απασχόλησης. Το βασικό αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης του ανθρώπου, ως κοινωνική και οικονομική οντότητα, με το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό (πνευματική /πολιτιστική παράδοση αλλά και παρόν της περιοχής).

 

 
Αττική
 «Οξυγόνο» – Πρωτοβουλία Καινοτομικής Ενδογενούς Ανάπτυξης στο Πέμπτο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων

Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων Α.Ε.
5ο Δημοτικό διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων
Τρίπτυχο «παρέμβαση-ενοποίηση-ανάδειξη» με σκοπό την δημιουργία μιας γειτονιάς – προτύπου η οποία θα αποτελέσει πόλο έλξης και αναψυχής για τους κατοίκους της Αθήνας. Προτείνεται επίσης η αναβίωση της ιστορικής μνήμης της περιοχής του Προμπονά ως της κατ’ εξοχήν «λουλουδούπολης» της Αθήνας.
 
Ιόνια Νησιά
‘Μικρενεργείν’
Επιμελητήριο Κέρκυρας
Αστικές και ημιαστικές περιοχές νήσου Κέρκυρας
Εφαρμογή συλλογικής πολιτικής ενεργειακής αυτονόμησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης του νομού Κέρκυρας με εγκαταστάσεις μικρότερες των 100 μ., βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, ΑΠΕ
 
Βόρειο Αιγαίο
Ενεργειακά – Ναυτικά Πάρκα Μικρών Νησιών Αιγαίου – «Γλαύκος»
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (με δυνατότητα ανάπτυξης στο Ν. Αιγαίο)
Δημιουργία τριών δικτύων περιβαλλοντικά φιλικών υποδο΅ών ελλι΅ενισ΅ού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής σε ΅ικρά νησιά ΅ε έ΅φαση στην «πράσινη» ενέργεια. Χρήση νέων, περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στην εξυπηρέτηση, με στόχο την ανάπτυξη ποιοτικού τουρισ΅ού, τη ΅είωση του λειτουργικού κόστους, την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της τοπικής απασχόλησης και του εισοδήματος.
 
Θεσσαλία
ʼνω Μαγνήτων Νήσοι
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
Νήσοι Σκοπέλου, Αλοννήσου και τα υπόλοιπα ερημονήσια των Βορείων Σποράδων
Στόχος είναι η επίτευξη μίας αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης της Αλοννήσου και της Σκοπέλου, μέσω της δημιουργίας καινοτόμου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος που θα στηρίζεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη αξιοποίηση του μοναδικού πολιτισμικού πλούτου της περιοχής. Αξιοποίηση του πολύτιμου ενάλιου αρχαιολογικού και χερσαίου φυσιολατρικού πλούτου.
 
Νότιο Αιγαίο
Δικτύωση Νησιών του Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου
Νησιωτικοί ΟΤΑ – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και βελτίωση επικοινωνιών μεταξύ των νησιών, σχεδιασμός και υποστήριξη μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν με πλήρη σεβασμό του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται, δημιουργία ενός κέντρου υποστήριξης, εφαρμογή στις επιχειρήσεις διεθνών ποιοτικών προτύπων, ανάληψη πρωτοβουλιών για Πρότυπες Οικολογικές Μονάδες, δημιουργία Κέντρου Παρακολούθησης και Αντιμετώπισης της Θαλάσσιας Ρύπανσης, αναβάθμιση υποδομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, νέες πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές.
 
Κρήτη
Σχέδιο Ολοκληρωμένης καινοτόμου παρέμβασης στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Δήμου Αγίου Νικολάου
Δήμος Αγίου Νικολάου
Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Δήμου Αγίου Νικολάου
Αποτύπωση των γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών, πιστοποίηση και προώθηση των «τοπικών προϊόντων, αναβάθμιση της ποιότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προώθηση πολιτισμικού προϊόντος, προώθηση εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων, δημιουργία γραφείου στήριξης επιχειρηματικότητας.

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών