Title Image

Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, της εταιρείας «CRAIG WIRELESS HELLAS S.A.»

Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, της εταιρείας «CRAIG WIRELESS HELLAS S.A.»

Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, της εταιρείας «CRAIG WIRELESS HELLAS S.A.»


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.  57624/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, της εταιρείας «CRAIG WIRELESS HELLAS S.A.» επί κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 196 με κωδικό θέσης «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-2210056», στο Δήμο Χαλανδρίου, της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).


Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χαλανδρίου
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού