Οικονομική ενίσχυση δημοτών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
   ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ    
                                    Χαλάνδρι 4 Απριλίου 2007
       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια μιας ευρύτερης, σύγχρονης πολιτικής που αναπτύσσει ο Δήμος μας στη νέα τετραετία που διανύει, έχει σαν στόχο την ενδυνάμωση και στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικοοικονομικά δημοτών μας.
Με πνεύμα σεβασμού της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης, συστήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπαραταξιακή Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί με αίσθημα δικαίου και διαφάνειας για την οικονομική στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικοοικονομικά δημοτών μας. 
Για την οικονομική στήριξη που δικαιούνται οι δημότες μας, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται οι ακόλουθες βεβαιώσεις:
1.  Εκκαθαριστικό Εφορίας (απαραίτητο)
2.  Ιατρική Γνωμάτευση (αν ο ενδιαφερόμενος αντιμετωπίζει σοβαρό  
      νόσημα π.χ. καρκίνος, καρδιοπάθεια κ.α)
3.  Βεβαίωση πολυτέκνου
4.  Βεβαίωση ατόμου με ειδικές ανάγκες
5.  Διαζευκτήριο (αν υφίσταται)
6.  Απόκομμα ή βεβαίωση συνταξιοδότησης για υπερήλικες
7.  Βεβαίωση από την Πρόνοια για άγαμες μητέρες
8.  Αποφυλακιστήριο
9.  Βεβαίωση ολοκλήρωσης προγράμματος θεραπείας πρώην εξαρτημένων
      ατόμων
10.  Γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο για φορείς ή ασθενείς του AIDS
Η Οικονομική Ενίσχυση αφορά τους δημότες ή κατοίκους Χαλανδρίου.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά – βεβαιώσεις μπορούν να προσκομίζονται στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Φιλ. Λίτσα & Αγ. Γεωργίου τηλ. 210 6860525 / 2106860526) και στο Γραφείο Δημάρχου  κα Θεοδωρίδου Χριστίνα (Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου 4ος Όροφος τηλ. 2106860738)

 


       Η ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
             ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  


Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση