Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών υπηρεσιώνΟ Δήμος Χαλανδρίου προκειμένου να καταρτίσει τους καταλόγους έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,  για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020  καλεί τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς /αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων/μελετών/ παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης ΕΔΩ

Βρείτε επίσης παρακάτω τις αιτήσεις που πρέπει να συμπληρωθούν ανά κατηγορία και την Υπεύθυνη Δήλωση

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΤΟΥΣ 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση