Title Image

Προκηρύξεις και αγγελίες εργασίας

Προκηρύξεις και αγγελίες εργασίας

Το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων του Δήμου Χαλανδρίου ενημερώνει για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, για προκηρύξεις και υπάρχουσες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Οι αγγελίες αντλούνται από διάφορες ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας και είναι στην ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου ο τρόπος διαχείρισής τους.

Περιφέρεια Αττικής: Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού έως και την Τρίτη, 2-2-2021 στις 2:00μ.μ., ανάλογά με το επίθετό τους, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος το ονοματεπώνυμο τους, ως εξής:

– Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proslipseis1@patt.gov.gr οι υποψήφιοι που το επίθετό τους αρχίζει από Α έως και Κ

– Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proslipseis2@patt.gov.gr οι υποψήφιοι που το επίθετό τους αρχίζει από Λ έως και Ω

Το προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, κατόπιν αξιολόγησης και επιλογής από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν3852/2010.

 Την πρόσληψη με σύμβαση έργου 1.040 νέων συνεργατών ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε.

Την πρόσληψη 1.040 νέων συνεργατών με συμβάσεις έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), μέσω απόφασης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί ως Ιδιώτες Συνεργάτες στους οποίους η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση.

Οι ΙΣ που θα απασχοληθούν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ για τη συλλογή των στοιχείων των ανωτέρω ερευνών, θα είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 έως 67 ετών, τουλάχιστον
απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. Ειδικά οι ΙΣ που θα απασχοληθούν στη συλλογή των στοιχείων της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας θα είναι πτυχιούχοι γεωπόνοι (γεωτεχνικοί), ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22-67 ετών, με γνώση Η/Υ.

Το έργο που θα ανατεθεί στους ιδιώτες συνεργάτες (ΙΣ) θα έχει διάρκεια έως 31 Αυγούστου 2021 και ο ακριβής χρόνος απασχόλησής τους θα καθορίζεται στις συμβάσεις ανάθεσης μίσθωσης έργου που θα υπογράψουν με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ νέων υπαλλήλων στον ΟΚΑΝΑ. Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν τον δήμο Αθηναίων.

Μέσω των διαγωνισμών θα επιλεγούν 25 υποψήφιοι Πανεπιστημιακής , Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Η προθεσμία υποβολής για τους ενδιαφερόμενους ολοκληρώνεται στις 4 Φεβρουαρίου 2021.

Οι 19 ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΠΕ Ψυχολόγων
 • ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή ΠΕ Ιατρών Παθολόγων
 • ΠΕ /ΤΕ Νοσηλευτών
 • ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων και ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών
 • ΠΕ Οικονομικού/ Διοικητικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού/ Λογιστικού
 • ΠΕ Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων και ελλείψει ΤΕ Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων
 • ΔΕ Γενικών Καθηκόντων και ελλείψει ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
 • ΔΕ/ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
 • ΔΕ Νυχτοφυλάκων
 • ΔΕ Ειδικός Θεραπευτής

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και 4 Φεβρουαρίου 2021.

 Αγγελίες εργασίας

► Η Leroy Merlin ενισχύεται με υπαλλήλους πέντε ειδικοτήτων.  Για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας στο παρακάτω  link    https://career.leroymerlin.gr/jobs

Συγκεκριμένα ζητούνται:

 • Store Maintenance & Safety Specialist Leader (Αεροδρόμιο Σπάτων/Ελευθέριος Βενιζέλος) Προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε εγκατάσταση υποσταθμών/γεννήτριας/αντλιοστασίων πυρόσβεσης και λειτουργίας αντίστοιχων κτηρίων και κατασκευών, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, ευελιξία σε κυλιόμενο ωράριο εργασίας
 • Contact Center Specialist Leader (Μαρούσι) Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία σε τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή κατάστημα λιανικού εμπορίου, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Digital content & ecommerce Specialist Leader (Μαρούσι) Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία SEO, εμπειρία και γνώση Google Analytics, καλή γνώση MS Office
 • Sales Specialist Leader Τμήμα Ξυλείας (Μαρούσι) Προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχο τμήμα, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Sales Specialist Leader Τμήμα Ειδών Υγιεινής (Μαρούσι) Προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ/Επαγγελματικής Σχολής, εμπειρία 2 χρόνων σε καταστήματα λιανεμπορίου ή εξειδικευμένα εμπορικά καταστήματα με είδη υγιεινής, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Ορθοδοντικό Ιατρείο στα Μελίσσια για πλήρη απασχόληση Υπάλληλος για Γραμματειακή Υποστήριξη. Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για διανομές εντός Αττικής από εταιρία με δυναμική ανάπτυξη στο χώρο του καφέ Dimer Coffee  . Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Παρέχεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

ZHTEITAI υπάλληλος γραφείου με άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ, κατά προτίμηση απόφοιτος λογιστικής σχολής, από διακεκριμένη εταιρία κατασκευής οχημάτων Mercedes Benz (Ermis Bus, Ιερά Οδός Αθήνα, 210 3472969). Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-εισαγωγική εταιρία στην Αθήνα, εξοπλισμού σκαφών αναψυχής, ζητά Πωλητή Ναυτιλιακών ειδών (Ζώης Ευσταθίου, περιοχή Μοσχάτο). Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Microsoft Office και χρήσης internet-αγγλικής, δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας, προαιρετικά γνώση ναυτιλιακών: Εξυπηρέτηση πελατών λιανικής-χονδρικής εντός και εκτός εταιρίας.

COWA HELLAS – ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες από μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκαταστάσεων. Περιοχές: Καλλιθέα, Π. Φάληρο, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Αμπελόκηποι. Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΚΑ 0620.

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση