Title Image

Ειδικό Σχολείο στο Χαλάνδρι – Οι αναγκαιότητες που επιβάλουν τη δημιουργία του

Ειδικό Σχολείο στο Χαλάνδρι – Οι αναγκαιότητες που επιβάλουν τη δημιουργία του

Ο Δήμος Χαλανδρίου έχει αποδείξει έμπρακτα το σεβασμό του στη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα σχολεία της πόλης (κατασκευή ασανσέρ, ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ). Επίσης, στο μέτρο των δικών του αρμοδιοτήτων υποστηρίζει το θεσμό της παράλληλης στήριξης και τα τμήματα ένταξης, που λειτουργούν σε όλα τα Δημοτικά και σε αρκετά Νηπιαγωγεία, βάσει του υπάρχοντος πλαισίου Ειδικής Αγωγής (νόμος 3699/2008, όπως ισχύει με ν. 4823/2021) και προϋποθέτει την πρόσληψη ειδικών παιδαγωγών από το υπουργείο Παιδείας.

Συνολικά, η Ειδική Αγωγή στη χώρα μας λειτουργεί με:

  1. Παράλληλη στήριξη ή με τμήματα ένταξης στα συμβατικά σχολεία
  2. Φοίτηση στα Ειδικά σχολεία. Η φοίτηση στο κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο, σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, πραγματοποιείται αφενός κατόπιν αιτήματος και επιλογής των γονέων και αφετέρου βάσει της αξιολόγησης- γνωμοδότησης από τον αρμόδιο φορέα ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρο  Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Μέχρι τώρα λειτουργούν στη χώρα μας  81 δομές Ειδικής Αγωγής, και δεν προβλέπεται η άμεση κατάργησή τους.

Ως προς τις διεθνείς πρακτικές, οι περισσότερες χώρες διατηρούν το μεικτό σύστημα, αλλά οι εκπαιδευτικές πολιτικές τους υποστηρίζουν πολύ καλά τα τμήματα ένταξης.

Η περίπτωση του Χαλανδρίου

  •  Ειδικότερα για τις ανάγκες της περιοχής Χαλανδρίου οι γονείς των ανάπηρων παιδιών, για τα οποία η γνωμάτευση του αρμόδιου φορέα ΚΕΔΑΣΥ συνιστά φοίτηση σε ειδικά σχολεία, αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για τα Δημόσια Ειδικά σχολεία Νέου Ηρακλείου, Πεντέλης και άλλων δήμων  (αν κατορθώσουν τελικά να εξασφαλίσουν θέση),  αλλιώς καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση.
  • Συνεπώς, δεδομένου ότι αρμοδιότητα του Δήμου δεν είναι η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για  όλους τους δημότες καθώς και για όλους τους μαθητές και μαθήτριες του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου αποφάσισε να καλύψει αυτή την αντικειμενική ανάγκη, στο μέτρο που, ακριβώς η ανάγκη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται.
  • Αυτό είναι το πνεύμα της ομόφωνης γνωμοδοτικής απόφασης με την οποία ενεργοποιείται χωροθέτηση στο οικόπεδο του Δήμου στο ΟΤ 1116 στην περιοχή Πατήματος για τη δημιουργία 17ου Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Σχολείου. Οι προδιαγραφές της κατασκευής του σχολείου ορίζονται στη συνέχεια από την ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές) και το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας τής Ειδικής Αγωγής.
  • Με άλλα λόγια αρμοδιότητα του Δήμου δεν είναι να αποφασίσει ποιο παιδαγωγικό πλαίσιο υπηρετεί πληρέστερα τις ανάγκες των ανάπηρων μαθητών και μαθητριών, καθώς η ποικιλομορφία των περιπτώσεων σημαίνει και ποικιλομορφία στις υπηρεσίες.
  • ΔΕΝ είναι όμως δυνατόν το ΚΕΔΑΣΥ να προτείνει για κάποιες περιπτώσεις φοίτηση σε Ειδικό Σχολείο και ο Δήμος να αρνείται να υποστηρίξει τη δημόσια εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία, αναγκάζοντας τους γονείς, είτε να ταλαιπωρούνται καθημερινά για να πάνε τα παιδιά τους σε ένα άλλο Ειδικό Σχολείο σε μεγαλύτερη απόσταση είτε να καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Εάν «κλείσουμε τον δρόμο» στην δημιουργία ενός δημόσιου Ειδικού Σχολείου, όπως προτρέπει η σχετική ανακοίνωση της «Κίνησης  Χειραφέτησης Αναπήρων Μηδενική ανοχή», το αποτέλεσμα θα είναι να μην υπάρχει η επιλογή μιας δημόσιας δομής εκπαίδευσης  στο Χαλάνδρι για όσα παιδιά την χρειάζονται και οι γονείς τους να αναγκάζονται να στραφούν στην ιδιωτική εκπαίδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν θα πρέπει η όλη διαδικασία να είναι τιμωρητική προς  αυτούς τους γονείς  ούτε να διακυβεύεται το μορφωτικό δικαίωμα των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία.

Ο Δήμος Χαλανδρίου προωθεί σταθερά την προσβασιμότητα των ΑμεΑ

Ο Δήμος Χαλανδρίου, ειδικά από το 2014 που ανέλαβε η σημερινή διοίκηση, έχει στηρίξει έμπρακτα τόσο την προσβασιμότητα στα σχολεία της πόλης, όσο και συνολικά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν κατασκευαστεί 29 ράμπες και χώροι υγιεινής ΑμεΑ και έχουν τοποθετηθεί 8 ασανσέρ στα σχολεία της πόλης.

Παράλληλα, έχουν εγκατασταθεί ράμπες και τουαλέτες ΑμεΑ σε όλα τα αθλητικά κέντρα του Δήμου, ενώ έχουν εξασφαλιστεί αναβατόρια για την πρόσβαση των αναπήρων στα δύο κολυμβητήρια της πόλης, όπως και δύο ηλεκτρονικά αμαξίδια για τη διευκόλυνση της μετακίνησής τους εντός των αθλητικών κέντρων.

Αναβατόριο έχει επίσης τοποθετηθεί στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου, όπως και στο κεντρικό ΚΕΠ. Επίσης σε δύο ΚΕΠ του Χαλανδρίου προσφέρεται πλέον η δυνατότητα εξυπηρέτησης των κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας στην ελληνική νοηματική, μετά την πιστοποίηση τεσσάρων υπαλλήλων από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

Τέλος σε συνεργασία, με την «Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών», η δ/νση Πολιτισμού έχει εξασφαλίσει καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Ρεματιάς.

Ο Δήμος Χαλανδρίου θα συνεχίσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να αναλαμβάνει δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των αναπήρων, και κάθε πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή είναι ευπρόσδεκτη.