Η συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα δεν είναι ενεργή.

 

Η τοξοβολία είναι Ολυμπιακό άθλημα στο οποίο συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες σε ατομικό, ομαδικό και μεικτό ομαδικό αγώνα.

Είναι τεχνικό άθλημα ακρίβειας, συγκέντρωσης και υψηλής εσωτερικής πειθαρχίας. Η καλύτερη ηλικία για να αρχίσει κάποιος είναι τα οκτώ με δέκα χρόνια, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το πόσο μεγάλος μπορεί να είναι κάποιος για να συμμετέχει.

Οι αγώνες γίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η επίσημη απόσταση στους αγώνες  εσωτερικού χώρου είναι τα 18 μέτρα, ενώ για τους εξωτερικούς  τα 70 μέτρα.

Η τοξοβολία σαν δραστηριότητα είναι χαμηλής έντασης και μεγάλης διάρκειας. Με την ενασχόληση, εκτός από τα παιδαγωγικά και  ψυχαγωγικά οφέλη που προσφέρει, γυμνάζει την ισορροπία, την δύναμη, την ακρίβεια στις κινήσεις, την ελαστικότητα και την αντοχή.

 

Πληροφορίες

Εγγραφές

 

 

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση