Η συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα δεν είναι ενεργή. Θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι τόσο η γνωριμία των παιδιών με βασικά στοιχεία του αθλήματος μέσα από ασκήσεις παιγνιώδους μορφής όσο και η περαιτέρω άθλησή τους . Παράλληλα αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους και την ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια μιας ομαδικής προσπάθειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από Παιδίατρο και 1 φωτογραφία.

Απαιτείται η ηλεκτρονική εγγραφή στο https://demos365.chalandri.gr και η καταχώρηση εκεί των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για συνδυαστική χρήση δύο διαφορετικών δημοτικών προγραμμάτων υπάρχει έκπτωση 50% στο φθηνότερο πρόγραμμα και άνω των δυο προγραμμάτων, το τρίτο είναι δωρεάν.

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση