Δημόσια Υγεία

Με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας  υγείας ο Δήμος Χαλανδρίου συμμετέχει σε προγράμματα συνεργασίας με άλλους δήμους όπως το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ενώ παράλληλα ενημερώνει με συνεχείς ανακοινώσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος τους δημότες του και συνεργάζεται  για δράσεις και εκδηλώσεις δημόσιας υγείας με πολλούς δημόσιους φορείς, οργανισμούς και οργανώσεις, όπως οι Γιατροί του Κόσμου, Σισμανόγλειο νοσοκομείο,  ΚΕΘΕΑ, 18-ΑΝΩ, Διάβαση, κα.

  • Δικτύωση με άλλους Δήμους 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την πρόληψη των νοσημάτων, την προαγωγή της υγείας, τον προσυμπτωματικό έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Υγειονομικής ενημέρωσης, της Προστασίας του περιβάλλοντος και της Προληπτικής ιατρικής. Αριθμεί 155 Δήμους – μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας και αποτελεί τη συνένωση 3 δικτύων: του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. που ιδρύθηκε το 2005, του Εθνικού Δικτύου Δήμων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 2007 και του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που ιδρύθηκε το 1994.

Ενημέρωση και Δράσεις

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση