Αποφάσεις σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προμήθεια κουρτινών, στο 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

  • ΑΔΑ : 6ΝΖ3465Ζ0Λ-Λ8Λ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 54/2019
  • Ημ. Έκδοσης :26/07/2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προμήθεια ενός laptop, στο 6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

  • ΑΔΑ : 66ΑΚ465Ζ0Λ-Α38
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 51/2019
  • Ημ. Έκδοσης :26/07/2019
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση