Αποφάσεις σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Συζήτηση & λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας Η/Υ για 3ο-5ο Λύκειο & 7ο ΕΠΑΛ

  • ΑΔΑ : 6Ο25465Ζ0Λ-3Ξ0
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 106/2018
  • Ημ. Έκδοσης :20/12/2018

Συζήτηση & λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας Η/Υ για 1ο - 4ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο

  • ΑΔΑ : 7ΑΠΧ465Ζ0Λ-ΟΛΤ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 105/2018
  • Ημ. Έκδοσης :20/12/2018
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση