Αποφάσεις σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά πάνελ οροφής στο 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

  • ΑΔΑ : 6Γ3Ε465Ζ0Λ-2Ω4
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 27/2019
  • Ημ. Έκδοσης :16/05/2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποκατάσταση ζημιών στο 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

  • ΑΔΑ : ΨΠ9Γ465Ζ0Λ-ΡΩΔ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 26/2019
  • Ημ. Έκδοσης :16/05/2019
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση