Αποφάσεις σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για δικτύωση του 4ου Γυμνασίου Χαλανδρίου

  • ΑΔΑ : 6ΤΔΥ465Ζ0Λ-ΑΚΙ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 10/2020
  • Ημ. Έκδοσης :26/02/2020
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση