Αποφάσεις σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Έγκριση απολογισμού Ο.Ε. 2018, Β΄Βάθμιας Σ.Ε. Δήμου Χαλανδρίου

  • ΑΔΑ : ΩΩ1Π465Ζ0Λ-4ΤΠ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 29/2019
  • Ημ. Έκδοσης :17/04/2019
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση