Title Image

Παιδικοί σταθμοί

Έχουν περάσει 50 και πλέον χρόνια από τότε που ιδρύθηκε στο Δήμο Χαλανδρίου ο πρώτος Εθνικός Παιδικός Σταθμός.

Η ταχύτατη εξέλιξη της κοινωνίας μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας με φυσικό επακόλουθο να αλλάξουν και οι συνθήκες ζωής στην οικογένεια και οι προϋποθέσεις φύλαξης και αγωγής των βρεφών και νηπίων (εργαζόμενες μητέρες).

Ένα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό μητέρων απασχολείται σε επαγγελματικές δραστηριότητες, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανάγκης για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι καλούνται να καλλιεργήσουν την ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών ηλικίας από 8 μηνών μέχρι 5 ετών. Το διάστημα από 8 μηνών μέχρι 5 ετών είναι το σημαντικότερο για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού.

Όλα τα παιδιά στο ξεκίνημά τους έχουν ανάγκη από σχολεία, που θα κάνουν τη διαδικασία του αποχωρισμού από την οικογένειά τους όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μία πρώτη, ευχάριστη και δημιουργική γνωριμία με τη ζωή και τον κόσμο έξω από την οικογενειακή εστία.

Αυτά τα σχολεία είναι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Ο Δήμος Χαλανδρίου, στην προσπάθειά του να επιτελέσει όσο αρτιότερα γίνεται το  κοινωνικό του έργο και με πλήρη επίγνωση των ευθυνών του απέναντι στην οικογένεια κάθε πολίτη, έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη το θεσμό της προσχολικής αγωγής.

Οι γονείς έχουν πλέον την ευκαιρία να εγγράψουν τα παιδιά τους στους 6  βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, μετά την παράδοση και λειτουργία δύο νέων υπερσύγχρονων δομών, αυτών του  5ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20) καθώς και του 6ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (Γαλήνης 55 & Παπαδάτου), λαμβάνοντας υπόψη  ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται σε μία εποχή πολυποίκιλης κρίσης, και εκατοντάδες παιδιά, ωφελούνται των υπηρεσιών των συγκεκριμένων δομών οι οποίες είναι υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Επιπροσθέτως, στα παλαιότερα κτίρια, 1ο τμήμα προσχολικής αγωγής, 2ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής    3ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και 4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής έχουν γίνει κτιριακές παρεμβάσεις και συνεχίζεται η προσπάθεια βελτίωσής τους και το προσεχές διάστημα.

Ακόμη, έχουν ήδη εξοπλιστεί όλα τα Τμήματα με νέο εξοπλισμό επιπλοποιίας, επαγγελματικό, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, είδη ιματισμού, οικιακό εξοπλισμό και παιχνίδια κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας τόσο των εργαζομένων όσο και των παιδιών.

Όλα τα Τμήματα της Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας λειτουργούν με καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, παρέχοντας στα παιδιά ιατρική, πνευματική, συναισθηματική και ψυχολογική  στήριξη, μουσικοκινητική αγωγή, αλλά και άριστη διατροφή, εγκεκριμένη από επιστημονικό συνεργάτη του Δήμου (παιδίατρο).

Η νέα αντίληψη για το ρόλο της προσχολικής αγωγής που υιοθετούμε, σηματοδοτεί και το ρόλο που πρέπει να παίξουν οι Θεσμοί Προσχολικής Αγωγής, ώστε να συμβαδίσουν με τις ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας και των γονιών τους.

«Η μάθηση ενός παιδιού είναι πιθανότερο να βελτιωθεί, εάν όλοι οι σημαντικοί ενήλικοι στη ζωή του λάβουν σοβαρά υπόψη τους ο ένας τις απόψεις του άλλου» (Docking, 1990).

Με αυτή τη διαπίστωση ως γνώμονα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσο πιο αρμονική και δεμένη είναι η σχέση ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια, τόσο ουσιαστικότερη θα είναι η παρεχόμενη εκπαίδευση.

«Ο βρεφονηπιακός σταθμός αποτελεί τη γέφυρα της μετάβασής από τον κλειστό κύκλο της Οικογένειας προς την Κοινωνία και επιτυγχάνεται με μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμό στη διαφορετικότητα και ενθάρρυνση.»