Γενική Νομοθεσία

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει  τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς και αυστηρές ποινές για τους παραβάτες.

Επισημαίνουμε μερικά βασικά σημεία της νομοθεσίας :

Στα αρμόδια όργανα βεβαίωσης παραβάσεων, προστίθεται η Ελληνική Αστυνομία, η Δασική Υπηρεσία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική            Ακτοφυλακή, που έλειπαν από τον προηγούμενο νόμο.

Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κτηνίατρο για τη μεταβολή των στοιχείων – είτε αφορούν τον ίδιο είτε το κατοικίδιό του – που έχουν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων.

Γίνεται υποχρεωτική η σήμανση ακόμη και για τα τσοπανόσκυλα, με σκοπό την επίβλεψη του πληθυσμού τους και τη διασφάλιση της υγείας τους.

Απαιτείται άδεια εκτροφέα σε όσους πωλούν ζώα, ακόμη και στην περίπτωση κατοχής ενός και μόνο θηλυκού ζώου αναπαραγωγής.

Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών.

Απαγορεύεται η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών, διότι στους χώρους αυτούς δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την καλή υγεία τους.

Απαγορεύεται η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι.

Απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώων, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατά αυτού όπως ιδίως κρέμασμα, δηλητηρίαση, πνιγμός, κάψιμο, σύνθλιψη και ακρωτηριασμός.

Τα πρόστιμα για περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης και μη τήρησης των κανόνων ευζωίας γίνονται αυστηρότερα. Οι παραβάτες των παραπάνω διατάξεων τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000€ έως 15.000€. Επίσης, επιβαρύνονται με διοικητικό πρόστιμο 30.000€ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.

Διευκρινίζεται ότι η σίτιση αδέσποτων ζώων δεν απαγορεύεται.

Διευκρινίζεται ότι οι σκύλοι βοηθοί ΑΜΕΑ γίνονται δεκτοί σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς ανεξαρτήτως μεγέθους, χωρίς φίμωτρο.

Γενική Νομοθεσία

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση