Κυρώσεις για κακοποίηση ζώων

Η εθνική νομοθεσία προστατεύει τα δικαιώματα των ζώων συντροφιάς σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται με βάση το νόμο βψβφη αφορούν περιπτώσεις κυρίως σήμανσης, καθημερινής διαβίωσης, κακοποίησης, και εκτροφής ζώων συντροφιάς.

Πρόστιμα

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση