Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο

 

Το Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Χαλανδρίου δημιουργήθηκε με το κληροδότημα της παιδαγωγού Καλλιόπης Μουστάκα-Αετοπούλου.

Από το 1982 λειτούργησε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα, έχει ενσωματωθεί στις υπηρεσίες του Δήμου Χαλανδρίου, με το υπ’ αριθμ. 325/ 12-02-2014 ΦΕΚ Τεύχος Β.

Η Διεύθυνση Πολιτισμού και «Αετοπούλειου» Πολιτιστικού Κέντρου έχει τη συνολική ευθύνη για τη συμμετοχή του Δήμου στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης και στη δημιουργία πολιτιστικών γεγονότων που υποστηρίζουν την πολιτισμική ανάπτυξη των πολιτών.

Βασική ευθύνη της Δ/νσης είναι ο σχεδιασμός, η εποπτεία, η οργάνωση και η εφαρμογή παρεμβάσεων στο πεδίο του Πολιτισμού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δήμου και σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.

Επίσης έχει τη συνολική ευθύνη φροντίδας των πολιτιστικών χώρων του Δήμου, με ιδιαίτερη μέριμνα στο κληροδότημα της Μουστάκα –Αετοπούλου, του οικήματος που στεγάζει την παιδική βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος», και του Θεάτρου της Ρεματιάς.