Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαλανδρίου

Υπερψηφίστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019, κατά την 4η ειδική συνεδρίαση…

Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών -νηπίων και…

Δείτε εδώ την έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής…

Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών-νηπίων και Επαναξιολόγησης…

Έγκριση πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών-νηπίων (Γ'επιλογή)

«Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών -Νηπίων και…

ERROR: An iframe should be displayed here but your browser…

29η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 29η  Συνεδρίαση 581-2017 Ψήφισμα σχετικά…

8η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 8η  Ειδική Συνεδρίαση 9-2017 Έγκριση…

30η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 30η  Συνεδρίαση 607-2017 Έγκρσιη πίστωσης…

7η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 7η  Ειδική Συνεδρίαση 7-2017 Ψήφιση…

28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 28η  Συνεδρίαση 563-2017 Ψήφισμα σχετικά…

26η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 26η  Συνεδρίαση 559-2017 Αποδέσμευση κωδικών…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση