Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

«Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών -Νηπίων και…

ERROR: An iframe should be displayed here but your browser…

29η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 29η  Συνεδρίαση 581-2017 Ψήφισμα σχετικά…

8η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 8η  Ειδική Συνεδρίαση 9-2017 Έγκριση…

30η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 30η  Συνεδρίαση 607-2017 Έγκρσιη πίστωσης…

7η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 7η  Ειδική Συνεδρίαση 7-2017 Ψήφιση…

28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 28η  Συνεδρίαση 563-2017 Ψήφισμα σχετικά…

26η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 26η  Συνεδρίαση 559-2017 Αποδέσμευση κωδικών…

25η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 25η  Συνεδρίαση 540-2017 6η Αναμόρφωση…

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 23η  Συνεδρίαση 504-2017 Ψήφισμα αλληλεγγύρης…

24η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 24η  Έκτακτη Συνεδρίαση 538-2017 Έγκριση…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση