Διακηρύξεις Διαγωνισμών

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του δήμου

Δείτε αναλυτικά την: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ…

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΚΑΙ…

Δείτε αναλυτικότερα:   α.19PROC006111865 2019-12-27 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΜ 163/2019 β.19PROC006112135…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μελετη…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Προμήθεια για φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μελέτη για Προμήθεια…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις «εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας – εντομοκτονίας…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Οδηγίες συμπλήρωσης για…

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την υπηρεσία «ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ…

Πρόσκηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΝΤΥΠΟ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Α.Μ. 158/2019…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ.…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ» με την…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση