Διακηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ανθέων για…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τίτλο: «Προμήθεια αντιολισθηρών επιχρισμάτων και υλικών…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μελετη 82/2020…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού…

Δείτε αναλυτικότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» με Α.M. 67/2020…

Δείετ αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Μ.…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με Α.Μ.…

Δείτε αναλυτικότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» με…

Δείτε αναλυτικότερα:   1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.…

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «στατική νυχτερινή φύλαξη των…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΕΝΤΥΠΟ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» με τη…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Κλάδεμα ψηλών δένδρων – σημειακές…

Δείτε αναλυτικότερα:   1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΕΝΤΥΠΟ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με την…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Μ.…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση