Διακηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [2019-07-31] - Μελέτη Συντήρησης…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης με αντικείμενο «Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση…

Δείτε αναλυτικότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ…

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟΜΟΣ 4182/2013 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ…

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ Α.Μ. 33/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27596/2019 -…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ A.E.K.K. Μελέτη Α.Ε.Ε.Κ. με Α.Μ. 80/2019…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α.Μ. 81/2019…

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Μ. 7/2019 Έντυπο_Οικονομικής Προσφοράς 01.…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 79_2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση