Διακηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΝΤΥΠΟ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Α.Μ. 158/2019…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ.…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ» με την…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» και Α.Μ.…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Εφαρμογή διαχείρισης Κοινωνικής Υπηρεσίας, βάσει…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) αλατιέρων για…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ…

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις «Παρεμβάσεις αναβάθμισης…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. 33/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση