Διακηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων» με…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ» με την…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής ηλεκτρονικής…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ…

Δείτε αναλυτικότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ με Α.Μ. 91/2019…

Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμό με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Μ. 9/2019 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Aνάθεση ελέγχου Ισολογισμού και σύνταξη…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για την προετοιμασία…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων…

Δείτε αναλυτικότερα:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση