Διακηρύξεις Διαγωνισμών

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια 430 πλαστικών κάδων χωρητικότητας…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ    Ταχ.Δ/νση:…

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Χαλάνδρι 7-7-2011  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Κ.Α.  10.6613.02  ΔΗΜΟΣ…

Περίληψη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΗΔ-Λ  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  …

Απόφαση κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Ο.Ε.2011’

   ΑΔΑ: 4Α3ΚΩΗΔ-Χ      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλάνδρι, 14/06/2011  ΝΟΜΟΣ…

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων’ Ο.Ε. 2011

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΗΔ-Λ  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  …

Περίληψη διακήρυξης προμήθειας βενζίνης για την κίνηση μεταφορικών μέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                  Ταχ.Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου                     …

Απόφαση ανάθεσης έργου «Δράσεις δημοσιότητας για την ‘Πράσινη Ζωή στην…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Χαλάνδρι, 05/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.: 00.6434.13 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ …

Διαγωνισμός μελέτης για την ‘Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης και Πράξη Εφαρμογής…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΔ/ΝΣΗ:Φ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π…

Περίληψη διακήρυξης ενός αυτοκινήτου μικρού με ανατροπή και καρότσα 2,4…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλάνδρι, 17/09/2010  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ. Πρωτ.: 17071  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ…

Διαγωνισμός προμήθειας ενός μικρού σαρώθρου 2010 – Καταληκτικη ημερομηνία κατάθεσης…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλάνδρι, 17/09/2010  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ. Πρωτ.: 17073  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση