Title Image

Cultural H.ID.R.A.N.T. (U.I.A.)

Το Χαλάνδρι μεταξύ 11 ευρωπαϊκών πόλεων που θα μοιραστούν κοινοτικά κονδύλια ύψους 45 εκατ. ευρώ – Χρηματοδοτείται έργο ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Το Χαλάνδρι συγκαταλέγεται μεταξύ των 11 ευρωπαϊκών πόλεων που επιλέχθηκαν από τη διαχειριστική αρχή των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA) για