Title Image

Cultural H.ID.R.A.N.T. (U.I.A.)

Αλληλέγγυα κοινότητα νερού στο Χαλάνδρι – Οι προβληματισμοί που αναδείχτηκαν στην εκδήλωση του Cultural H.ID.RA.N.T για το νερό του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Οι δυνατότητες, οι προκλήσεις, τα οφέλη και τα παραδείγματα από την ευρωπαϊκή εμπειρία σε σχέση με τους τρόπους συμμετοχής των

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση