Title Image

Cultural H.ID.R.A.N.T. (U.I.A.)

Ανάρτηση της μελέτης ανάπλασης του υπό προσεχή δημοπράτηση έργου του προγράμματος UIA – Cultural Hidrant που αφορά την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου σε 4 περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου συγκαταλέγεται μεταξύ των 11 ευρωπαϊκών πόλεων που επιλέχθηκαν από τη διαχειριστική αρχή των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (Urban

Πίνακας βαθμολογίας/πρακτικό αξιολόγησης για σύναψη μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος UIA 05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T στο Δήμο μας

Δείτε τον πίνακα/πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων που αφορούν στην με αρ. 38048/23.11.2021 ( ΑΔΑ: 6ΝΜΦΩΗΔ-Ε30) Πρόσκληση για την σύναψη μίσθωσης έργο

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση