Title Image

Cultural H.ID.R.A.N.T. (U.I.A.)

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο αναζητά τις πηγές του στην κοινωνία – Μαζί με τους πολίτες δημιουργούμε το ψηφιακό αρχείο με την ιστορία και την κληρονομιά του

Η συγκέντρωση και ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού που σχετίζεται με το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του

Το Χαλάνδρι μεταξύ 11 ευρωπαϊκών πόλεων που θα μοιραστούν κοινοτικά κονδύλια ύψους 45 εκατ. ευρώ – Χρηματοδοτείται έργο ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Το Χαλάνδρι συγκαταλέγεται μεταξύ των 11 ευρωπαϊκών πόλεων που επιλέχθηκαν από τη διαχειριστική αρχή των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA) για

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση