Ανακοινώσεις και αγγελίες εργασίαςΟ Δήμος Χαλανδρίου ουδεμία ευθύνη φέρει για την εγκυρότητα και αξιοπιστία των παρακάτω αγγελιών, οι οποίες αντλούνται από διάφορες ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας. Είναι στην ευθύνη κάθε ενδιαφερόμενου ο τρόπος διαχείρισής τους.

ΟΑΕΔ: Δύο νέα προγράμματα για 15.000 ανέργους “έρχονται” το επόμενο διάστημα από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα δύο νέα προγράμματα αφορούν:

 • «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση»
 • «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη 14.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω»

Πρόγραμμα 1.000 ατόμων

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, που: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για 6 μήνες και άνω ή β) είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών· ή γ) είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση, ή δ) είναι άνω των 50 ετών · ή ε) ζουν μόνοι τους, έχοντας την φροντίδα ενός ή περισσότερο εξαρτώμενων μελών

Πρόγραμμα 14.000 ατόμων

Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

⇒  Προκήρυξη ΑΣΕΠ – 3Κ/2020 – Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

 ⇒ ΕΥΔΑΠΑνακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη 220 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

⇒ H JYSK είναι μια διεθνής αλυσίδα καταστημάτων που πουλάει «ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι». Αυτό το διάστημα ενισχύει το προσωπικό της με υπαλλήλους δύο ειδικοτήτων σε 20 περιοχές. Βιογραφικά μέσω της ιστοσελίδας www.jysk.gr

Αναλυτικά ζητούνται:

Store Manager

Προσόντα: Πτυχίο ανώτερης-ανώτατης σχολής, καλή γνώση Αγγλικών, καλή χρήση Η/Υ, προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, επαγγελματισμός

Περιοχές:  Ελληνικό, Άλιμος, Αττική.

Πωλητές

Προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, καλή χρήση Η/Υ, γνώση Αγγλικών

Περιοχές: , Καλλιθέα, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Γλυφάδα, Ελληνικό, Βάρη, Μεταμόρφωση, Πεύκη, Χαλάνδρι

FDL Group: Επιλέγει προσωπικό τριών ειδικοτήτων ο όμιλος logistics και διεθνών μεταφορών. Αποστολή βιογραφικών στο: hr@fdlgroup.gr

Συκγκεριμένα:

 • Junior Warehouse Manager (Ασπρόπυργος) – Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικής, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, οργανωτικές ικανότητες
 • Οδηγοί (Αττική) – Απολυτήριο Λυκείου, κάτοχος ηλεκτρονικού ταχογράφου και ΠΕΙ, γνώση λεκανοπεδίου Αττικής, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εργάτες (Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μαγούλα) – Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου, εμπειρία σε περιβάλλον αποθήκης, δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

⇒ WIND Ελλάς:  Αυτή τη φορά ενισχύεται με προσωπικό δέκα ειδικοτήτων.  Δίδονται θέσεις για διαχειριστές, σχεδιαστές, προγραμματιστές, αναλυτές και μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Όλες οι παραπάνω θέσεις αφορούν στην Αθήνα. Βιογραφικά και πληροφορίες στο σύνδεσμο:   https://apply.workable.com/wind-ellas/

 

Ζητούνται:

 • Account Manager
 • Digital Designer
 • Content Editor
 • Business Customers Support Operator
 • Bid Manager
 • Technical Account Manager
 • Systems Engineer
 • Network Management Engineer
 • Core & IMS DevOPs Engineer
 • Senior Quality Assurance Analyst

Η Cosmote e-value ενισχύεται με προσωπικό πέντε ειδικοτήτων. Αναλυτικά ζητούνται:

 • German Customer Service Advisor (Αθήνα) – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, γνώση Γερμανικών, γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office
 • Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων (Θεσσαλονίκη, Άγιος Στέφανος, Αθήνα) – Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), καλή γνώση Αγγλικών, γνώση Η/Υ, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Σύμβουλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Αθήνα) – Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), καλή γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση Η/Υ, ευελιξία ωραρίου, προϋπηρεσία σε εξυπηρέτηση πελατών
 • Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών & Εταιρικών Πελατών (Αθήνα) – Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών, γνώση σε τεχνολογίες δικτύων/Voice & Data, καλή γνώση MS Office, άριστη γνώση Αγγλικών, ευελιξία ωραρίου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσειςΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση