Title Image

Ανακοινώσεις και αγγελίες εργασίας

Ανακοινώσεις και αγγελίες εργασίας

Ο Δήμος Χαλανδρίου ουδεμία ευθύνη φέρει για την εγκυρότητα και αξιοπιστία των παρακάτω αγγελιών, οι οποίες αντλούνται από διάφορες ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας. Είναι στην ευθύνη κάθε ενδιαφερόμενου ο τρόπος διαχείρισής τους.

 

-Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων, με 5ωρη ημερήσια απασχόληση, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του, στην Αθήνα Αττικής, βάσει της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sox_asep@asep.gr

Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: κα Παπακωνσταντίνου Αγορή (τηλ. επικοινωνίας: 2131319162)  ή κα Σκολαρίκου Ιωάννα (τηλ. επικοινωνίας: 2131319156).

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 5 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 14 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες- Έντυπα – Διαδικασίες- Διαγωνισμών Φορέων -Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες-Έντυπα – Διαδικασίες-Διαγωνισμών Φορέων-Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μικρογεύματα: Με προσωπικό πέντε ειδικοτήτων σε 17 περιοχές ενισχύεται ο «Γρηγόρης».  Βιογραφικά-αίτηση στην ιστοσελίδα  https://www.gregorys.gr/etairia/ela-stin-omada/job-openings-list/?cat=4     Αναλυτικά θα προσληφθούν:

Υπεύθυνοι Καταστημάτων – Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, εμπειρία 2 χρόνων σε θέση ευθύνης διοίκησης καταστήματος εστίασης, καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση των διαδικασιών λειτουργίας ενός καταστήματος εστίασης, πελατοκεντρική αντίληψη. Περιοχή: Κορωπί

Υπεύθυνοι Βαρδιών – Απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ/Λυκείου, δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες, γνώση Αγγλικών, εμπειρία στον χώρο της εστίασης, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Περιοχές: Ελευσίνα, Μαρούσι

Πωλητές – Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, γνώση Αγγλικών. Περιοχές: Οινόφυτα, Λαύριο, Βαρυμπόμπη, Αθήνα, Πετρούπολη, Καλλιθέα, Χολαργός, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Πόρτο Ράφτη, Παιανία

Διανομείς – Απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δίπλωμα οδήγησης μηχανής, επαγγελματισμός. Περιοχές: Οινόφυτα, Αθήνα, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Πόρτο Ράφτη

-Η Meccanica Group A.E. επιλέγει προσωπικό εννέα ειδικοτήτων. Όλες οι παραπάνω θέσεις αφορούν στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικού: cv.athens@meccanica.gr  Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ – Κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ, μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, εμπειρία 5 χρόνων σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office

Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ – Αντίστοιχο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα Διοίκησης Έργων , μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου C2, γνώση Autocad 2D

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ – Αντίστοιχο πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καλή γνώση Αγγλικών, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση

Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ – Αντίστοιχο πτυχίο, μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, καλή γνώση Αγγλικών, μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα της Υγειονομικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος, γνώση Autocad 2D

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ – Κάτοχος πτυχίου μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ, καλή γνώση Αγγλικών, καλή γνώση Autocad 2D, γνώση MS Office

Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών Έργων – Αντίστοιχο πτυχίο, καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση Autocad 2D, γνώση MS Office

Φυσικοί – Κάτοχος πτυχίου Φυσικής με ειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών ECDL

Οικονομολόγοι – Απόφοιτος ΑΕΙ, εμπειρία 3 χρόνων σε διεθνή λογιστικά πρότυπα, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office

HR Manager – Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση Η/Υ, υπευθυνότητα

Υδραυλικοί – Πτυχίο ΙΕΚ ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής ειδικότητας Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, κατοχή επαγγελματικής άδειας, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, επαγγελματισμός

-Ο όμιλος Intralot προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε υπαλλήλους εννέα ειδικοτήτων.  Βιογραφικό μέσω του link  https://intralot.recruitee.com/Ζητούνται:

Junior Software Engineer

Software Engineer C/C++

Senior Front End Developer

Senior Software Engineer (PHP)

2nd Level Application Support Engineer

Senior Customer Experience Manager

Software Engineer (React)

Junior Copywriter

Junior Systems Administrator

Όλες οι παραπάνω θέσεις αφορούν σε Αθήνα και Παιανία.

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση